La Fundació

L’entitat

La Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat.

Els seus àmbits d’actuació i activitats són:

  • provisió de serveis socials:
    • atenció personal i inclusió social
    • inserció laboral
    • recursos assistencials
  • estudi de metodologies i procesos de millora en salut mental: formació, publicacions, recerca, etc.
  • tot allò que ajudi en la millora situación i necessitats de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies
MARC LEGAL

La Fundació es va constituir al Registre de Fundacions amb data 19 de desembre del 2007, a instàncies de la Federació Salut Mental Catalunya, amb el nom de Fundació Privada Funamment.

Al 2014 canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya i s’integra dintre de la marca SMC, per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de de la salut mental.
Consulta el estatuts de la Fundació

HISTÒRIA

La Fundació Privada Funamment neix al 2007 a instàncies de la Federació SMC (anomenada aquell any FECAFAMM) amb l’objectiu de promoure l’autonomia i la inrtegració de les persones amb problemes de salut mental, i donar suport a les seves famílies.

La Fundació es constitueix per gestionar projectes, serveis i iniciatives, com els programes que es van engegar des dels seus inicis: les Sortides Respir i l’Acompanyament Comunitari i Atenció a Domicili.

Al 2010 inicia la gestió dels Clubs Socials, que són 7 en l’actualitat:
·         Club Social Gramenet de Santa Coloma (2007)
·         Club Social El Llorer de El Vendrell (2007)
·         Club Social Tu Tries de Mataró (2010)
·         Club Social Espai 3 de Cornellà (2011)
·         Club Social La Llum de Mollet (2012)
·         Club Social Egara de Terassa (2015)
·         Club Social El Far – La Garriga (2017)

L’any 2014 la Fundació s’integra en la marca Salut Mental Catalunya (SMC), juntament amb la Federació i AMMFEINA, i canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya.

La Fundació ha tingut 2 presidents al llarg de la seva història. Xavier Trabado i Farré va ocupar el càrrec des de la creació al 2007 fins el 2016. Des de llavors, el president és Israel Molinero Blanco, que és també president de la Federació SMC. Xavier Trabado continua al Patronat com a vocal.