La Fundació

L’entitat

La Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat.

Els seus àmbits d’actuació i activitats són:

  • provisió de serveis socials:
    • atenció personal i inclusió social
    • inserció laboral
    • recursos assistencials
  • estudi de metodologies i procesos de millora en salut mental: formació, publicacions, recerca, etc.
  • tot allò que ajudi en la millora situación i necessitats de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies
MARC LEGAL

La Fundació es va constituir al Registre de Fundacions amb data 19 de desembre del 2007, a instàncies de la Federació Salut Mental Catalunya, amb el nom de Fundació Privada Funamment.

Al 2014 canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya i s’integra dintre de la marca SMC, per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de de la salut mental.
Consulta el estatuts de la Fundació

HISTÒRIA

La Fundació Privada Funamment neix al 2007 a instàncies de la Federació SMC (anomenada aquell any FECAFAMM) amb l’objectiu de promoure l’autonomia i la inrtegració de les persones amb problemes de salut mental, i donar suport a les seves famílies.

La Fundació es constitueix per gestionar projectes, serveis i iniciatives, com els programes que es van engegar des dels seus inicis: les Sortides Respir i l’Acompanyament Comunitari i Atenció a Domicili.

Al 2010 inicia la gestió dels Clubs Socials, que són 7 en l’actualitat:
·         Club Social Gramenet de Santa Coloma (2007)
·         Club Social El Llorer de El Vendrell (2007)
·         Club Social Tu Tries de Mataró (2010)
·         Club Social Espai 3 de Cornellà (2011)
·         Club Social La Llum de Mollet (2012)
·         Club Social Egara de Terassa (2015)
·         Club Social El Far – La Garriga (2017)

L’any 2014 la Fundació s’integra en la marca Salut Mental Catalunya (SMC), juntament amb la Federació i AMMFEINA, i canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya.

La Fundació ha tingut 3 presidents al llarg de la seva història. Xavier Trabado i Farré va ocupar el càrrec des de la creació al 2007 fins el 2016. Des de llavors, i fins el 2021, el president va ser Israel Molinero Blanco, substituït al càrrec per Enriqueta Vidal Domènech.