SMC i el CNJC presentem la radiografia “La salut mental del jovent: en estat d’emergència” en la Comissió de Polítiques de Joventut al Parlament de Catalunya

L’informe, publicat el passat mes de març, constata que la precarietat i la falta de recursos han situat la salut mental del jovent en una situació crítica

Entitats federades

78

Socis i sòcies

+10.000

Persones voluntàries

+1.200