Demandes urgents

Les entitats de salut mental a Catalunya demanen un abordatge urgent al Parlament.

Discriminacions

La meitat de les discriminacions de salut a Barcelona van ser en l’àmbit de la salut mental.

Autogestió del benestar

Formació per a professionals. Manual de recuperació.

Persones beneficiàries

7.548

Número intervencions

12.061

Participants a les activitats grupals

4.968