XarXaJoves, nou programa d’acompanyament integral a joves amb problemes de salut mental

31/08/2017

La Federació Salut Mental Catalunya posarà en marxa aquesta tardor XarXaJoves, un projecte que s’inicia amb tres experiències pilot de la mà dels Clubs Socials La Brúixola (de l’entitat Salut Mental Ponent, a Lleida), Cap Endavant (de l’entitat AREP, a Barcelona) i Gramenet (de la Fundació Salut Mental Catalunya, a Santa Coloma de Gramenet), durant els propers dos anys. Si l’avaluació demostra la seva eficàcia, l’objectiu serà la seva inclusió en la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu: la recuperació a la comunitat
L’objectiu del programa és facilitar la recuperació dels adolescents i joves amb problemes de salut mental d’entre 16 i 25 anys a través de la seva participació social en tots els àmbits de la vida.

Aquests joves es troben a l’adolescència i la primera edat adulta amb moltes dificultats per definir un itinerari laboral, formatiu i de lleure que els permeti superar la seva problemàtica. En aquesta edat, l’aïllament genera conseqüències especialment negatives que molt sovint només serveixen per empitjorar la seva situació de salut. Per aquest motiu les accions del XarXaJoves escapen de les dinàmiques pròpies de les institucions hospitalàries, complementant així el procés terapèutic però donant un altre tipus de resposta a l’adolescent i al seu patiment:

  • Acompanyant-lo cap al món educatiu i laboral
  • Fent reforç i seguiment de la seva vinculació amb els serveis sociosanitaris
  • Promocionant la vinculació amb entitats de lleure de fora del món de la salut mental
  • Afavorint la socialització i el suport entre iguals
  • Potenciant, en definitiva, el seu procés de recuperació i apoderament

El projecte XarXaJoves vol acompanyar i donar suport i recursos suficients als joves que, de vegades, no fan la transició dels centres de salut mental infantil als d’adults, i abandonen el tractament i el contacte social. L’estigma per tenir un problema de salut i la por al que diran, sovint, estan al darrere d’aquest aïllament, que de vegades es tradueix en fracàs escolar i laboral.

El treball en xarxa es fa indispensable a l’hora de treballar amb la joventut
Els tres programes pilots del XarXaJoves es portaran a terme a través dels Clubs Socials gestionats per tres entitats pertanyents a la Federació Salut Mental Catalunya. El Club Social és el primer recurs social especialitzat de referència en l’àmbit de l’atenció de la salut mental.

XarXaJoves, dins del Club Social, fomenta la relació de la persona atesa amb el seu entorn immediat, el seu arrelament a la comunitat en general i el seu futur vincle amb la resta dels serveis existents a la xarxa i, en definitiva, afavoreix l’exercici de la seva plena ciutadania amb normalitat.

Aquesta proposta posa també l’accent a establir col·laboracions amb les entitats de lleure d’un territori concret per tal de treballar conjuntament en els suports específics que aquests joves necessiten, també fora de l’àmbit de la salut mental.

El context
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, i un 75% d’aquests comencen abans dels 18 anys. A més, apunten que les taxes de depressió i ansietat han augmentat entre els adolescents fins a un 70% en els últims 25 anys.

D’altra banda, UNICEF afirma que els problemes de salut mental en el cas dels més joves, s’associen a resultats insuficients en matèria d’educació, relacions socials poc satisfactòries, ús incontrolat de substàncies, estils de vida inestables, salut sexual i reproductiva deficient, conductes autolesives i una escassa cura i estima de si mateixos.

A Catalunya la població atesa als CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) ha anat augmentant gradualment fins a arribar al 4’4% de la població catalana d’entre 6 i 18 anys a l’any 2016. Es fa necessari, per tant, articular respostes a les necessitats dels joves i al seu patiment, més enllà de l’àmbit escolar i a partir dels 16 anys.

Col·laboracions
XarXaJoves, a més de les entitats amb qui desenvolupen el projecte, compta amb el suport de les Direccions Generals de Joventut i de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, les Fundacions Elser, Repsol i Joaquim Molins Figueras, i de l’empresa in-best-ers.