Una empenta pel reconeixement dels Serveis Prelaborals

11/01/2016

Una de les històriques reivindicacions del sector de la salut mental, el reconeixement jurídic dels serveis prelaborals com a dispositius que actuen d’avantsala del mercat laboral, es va assolir finalment el passat 2015 amb la promulgació d’una ordre publicada al diari oficial de la Generalitat.

AMMFEINA Salut Mental Catalunya hi va tenir una participació destacada en la redacció final d’aquesta ordre. Tanmateix, no ha estat l’única fita de la interlocució institucional que l’Associació duu a terme per avançar en la regulació de les polítiques públiques vinculades a la capacitació, la  formació i la inclusió laboral de les persones amb trastorn mental.

En les dues cites electorals del 2015 (eleccions al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals de l’Estat), per exemple, Ammfeina SMC -en ocasions, de la mà d’altres entitats i organitzacions vinculades a altres col·lectius de la discapacitat-, va traslladar a les respectives candidatures diversos documents on explicitava el seus posicionaments respecte de les polítiques públiques en matèria d’inclusió laboral de les persones amb trastorn mental i en desgranava les propostes.

Incidència en regulacions normatives

Entre les regulacions normatives assolides el passat 2.015, Ammfeina SMC va exercir un important rol participatiu en:

 •  Aprovació parlamentària de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 •  Publicació del decret 86/2015, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
 •  Publicació de les corresponents ordres de bases i convocatòries de subvencions per l’exercici 2.015. D’una banda, les destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, ordinària i complementària per persones amb especials dificultats i, de l’altre, aquelles destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional.
 •  Publicació de les corresponent ordres de bases i convocatòries de subvencions pel exercici 2.015 destinades als Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o malaltia mental al mercat laboral ordinari.
 • Publicació de les corresponents ordres de bases i convocatòries de subvencions per l’exercici 2.015 destinades a diversos Programes vinculats amb la Garantia Juvenil, promoguts des del SOC, especialment amb els Programes Integrals i els Singulars.
 • Publicació de diverses regulacions normatives i reglaments de caire estatal però amb incidència a Catalunya, com ho van ser la Llei 31/2015, de modificació i actualització de la normativa d’autoocupació i d’adopció de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social.
 • Sessió de debat amb els diputats representants dels Grups Parlamentaris Catalans al Congrés dels Diputats per tal de incidir des del posicionament i la proposta en el desplegaments i reglamentacions de la Llei General de la Discapacitat, la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat o de l’Estratègia Espanyola d’Activació de l’Ocupació 2014-2016. És a dir, de normatives i reglamentacions d’afectació a persones amb especials dificultats per a la seva inclusió laboral, com es el cas de les persones amb trastorn mental.
 • Normativització del Serveis Prelaborals a Catalunya a través de la publicació de l’ordre 176 2015, que els regula i confereix seguretat jurídica i que, des de l’any 2.000, data en la que es van iniciar a Catalunya les primeres experiències pilot, havia estat llargament postulada i reclamada.
 • Diverses compareixences parlamentàries per traslladar als representants de les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya els posicionaments i propostes tant en el àmbit de la capacitació i inclusió laboral com en el de la salut mental. En aquest sentit, van tenir especials rellevància:
  • les aportacions per l’aprovació al Parlament de la moció sobre la inserció laboral de persones amb dificultats.
  • la participació, des de la Comissió Sectorial Permanent del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions per tal de fer possible l’aprovació, de la Declaració del Ple del Parlament de Catalunya sobre el garantiment i l’estabilitat de l’atenció integral a les persones amb trastorns mentals i addiccions.

Aquest 2.016, AMMFEINA SMC es proposa fer més passes en el seu camí d’apropar la salut mental a la centralitat de les polítiques públiques.