Treball Taules Salut Mental infanto-juvenil

Acció comunitària

QUÈ ÉS?

El treball amb les Taules de Salut Mental en l’àmbit de salut mental infanto-juvenil s’integra en el projecte de formació per a familiars i professionals que acompanyen infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental.

La finalitat del treball amb les TSM és contribuir a impulsar un pla d’acció local. El desenvolupament dels tallers de capacitació permet obtenir una petita diagnosi i un recull de necessitats i peticions d’ambdós col·lectius (manifest conjunt) que esdevé el punt de partida per dissenyar plans d’acció locals que permetin impulsar millores en l’atenció en salut mental infanto-juvenil.

El treball amb les TSM inclou:

  • Treball conjunt i coordinació amb la FSMC per a l’organització i desenvolupament del taller de capacitació al territori.
  • Sessió de treball posterior per a la presentació de resultats de participació, satisfacció i principals conclusions del taller i de les propostes del manifest conjunt (familiars + professionals) i la realització d’una dinàmica participativa per posar en pràctica una metodologia de treball.
  • Informe de devolució de la sessió treball per impulsar un pla d’acció.

A QUI VA ADREÇAT?

Als agents comunitaris, membres de les TSM.

ENTITAT QUE HO GESTIONA

Federació Salut Mental Catalunya

OBJECTIUS

  • Presentar l’informe i manifestos dels tallers de capacitació.
  • Fer arribar a la TSM les propostes dels dos grups.
  • Proposar una metodologia de treball participativa i posar-la en pràctica.
  • Contribuir a impulsar plans d’acció.

MÉS INFORMACIÓ

El 2019, la Federació SMC va posar en marxa el projecte de Formació en salut mental infanto-juvenil per a familiars i professionals.

L’objectiu final del projecte és la prevenció terciària i la promoció de la salut mental, la millora de la qualitat de vida d’infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental i la seva recuperació, a través de la capacitació de familiars i professionals.

La primera fase del projecte (2019-2020) va consistir en l’elaboració dels nous materials formatius a través d’un procés participatiu, amb 79 representants de primera persona, familiars i professionals.

La finalitat de les guies és:

• Donar orientacions per entendre i circular per la xarxa de salut mental.

• Comprendre millor possibles situacions complexes que poden aparèixer en infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental.

• Donar orientacions per abordar millor aquestes situacions.

• Fomentar la cura i l’autocura en mares, pares i altres figures que els acompanyen.

La segona fase del projecte (2020-2021) ha consistit en posar en marxa els tallers de capacitació, a través de dos pilot, per a familiars i professionals i impulsar millores en l’atenció en salut mental infanto-juvenil a nivell local, a través de les TSM.

Els resultats del pilotatge es van presentar en una Jornada al Col·legi de periodistes que van seguir més de 700 persones per:

1) Donar a conèixer el projecte per promoure’n el desplegament a altres territoris,

2) Impulsar la difusió dels nous materials formatius, i 3) Potenciar l’enfocament comunitari i l’abordatge integral dels problemes de salut mental en l’àmbit infanto-juvenil.

TESTIMONIS

“Ha estat bé la proposta de participació. Remarcar la importància de treballar de forma transversal la salut mental. “

“Felicitats per la metodologia utilitzada i per la manera de treballar en general. La sessió s’ha ajustat als temps previstos i no era fàcil i ha estat dinàmica i molt àgil.”

CONTACTE

Bàrbara Mitats: barbara.mitats@salutmental.org

Skip to content