Suport a la tasca d’inclusió del Club Social Tu Tries

17/05/2021

CaixaBank i la Fundació Iluro renova el seu suport al projecte d’inclusió social del club de la Fundació Salut Mental Catalunya a Mataró.

El Club Social Tu Tries ha estat un dels 11 projectes socials del Maresme escollits per CaixaBank i la Fundació Iluro per la Convocatòria d’Ajuts d’Acció Social 2021, que tenen per objectiu impulsar l’ocupació, el desenvolupament local i el suport a col·lectius en risc d’exclusió social. En gtotal es van presentar un total de 18 candidatures.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar l’ocupació, el desenvolupament local i millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, gent gran i altres col·lectius en risc d’exclusió social, a través de projectes d’acolliment i atenció a la dependència, de rehabilitació i reinserció social, així com orientació, formació ocupacional i suport a les famílies i atenció a les seves necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, educació i salut.

Sobre els projectes presentats, el jurat ha valorat la seva utilitat social, la qualitat i capacitat tècnica per a desenvolupar-se, la seva eficiència econòmica, la promoció de la integració i normalització social, la identificació i el nombre de beneficiaris, l’especialització i experiència de les associacions, així com la seva coordinació amb altres agents socials i la innovació i oportunitat de les accions.

Activitats del Club Social Tu Tries al 2021