SMC publica una nova versió de les guies en salut mental infanto-juvenil en castellà

12/12/2022

En el marc del projecte de formació en salut mental infanto-juvenil, el 2020 vam publicar 4 guies, elaborades en base a un procés participatiu en el que hi van col·laborar 79 persones, entre les quals havia professionals, persones amb experiència pròpia i familiars.

El projecte de formació en salut mental infanto-juvenil de SMC ha rebut el finançament i suport de Fundació PROBITAS, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de DKV assegurances a l’inici del projecte.

Guies: aïllament, autolesions, situacions de tensió i conflicte i xarxa de salut mental

L’objectiu dels nous materials, elaborats per SMC i la consultora social Spora Sinergies, és oferir orientacions per acompanyar infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental. Les guies pretenen visibilitzar les seves necessitats i les de les famílies o d’altres figures d’acompanyament, ajuden a entendre la realitat que viuen i també a obtenir orientacions. Les guies aposten per un abordatge relacional i sistèmic que inclou les diferents perspectives i necessitats, per tal de millorar el benestar personal de totes les persones implicades.

Les 4 guies han estat molt ben valorades fins el moment. El número de descàrregues de les guies sumen ja 14.726: “Aïllament”, 3.193; “Autolesions”, 4.518; “Situacions de tensió i conflicte”, 2.958 i “La xarxa de salut mental: orientacions i suport”, 4.057.

Ara, les hem traduït i les publiquem també en castellà.

Consolidació i noves passes del projecte de formació en salut mental infanto-juvenil

En el marc del projecte, des de 2021, impartim formacions i tallers per familiars i professionals. Fins avui, hem organitzat i impartit 13 accions formatives en les que han participat 52 familiars i 84 professionals, amb resultats molt positius de satisfacció (85%-96%) i d’assoliment d’objectius (75%-96%).

El 2023 tenim previst posar organitzar noves accions formatives per familiars i professionals i elaborar nous materials.

Més informació

enllaç amb més informació  Les 4 guies en salut mental infanto-juvenil

enllaç amb més informació  Formacions i tallers en salut mental infanto-juvenil