SMC posem a disposició dels partits polítics propostes electorals de cara a les eleccions autonòmiques de 2024

26/04/2024

Salut Mental Catalunya recull la següent informació i reflexions per tal que es tinguin en compte a l’hora de confegir els programes electorals

La salut mental i el benestar són drets inherents a totes les persones. Per garantir-los, és imprescindible que els governs hi destinin recursos significatius. Ignorar la importància del benestar emocional pot resultar en costos personals, socials i econòmics considerables, amb repercussions tant a curt com a llarg termini, afectant negativament les persones, a l’entorn de cura , a la societat i el nostre país en general. És hora de prendre seriosament aquesta qüestió i fer les inversions necessàries per assegurar la salut mental de tota la ciutadania.

És essencial impulsar el model de salut mental comunitària com una resposta imprescindible davant de la situació actual. Aquest model ofereix una visió àmplia i transversal, centrat en la recuperació de les persones i basat en la protecció dels drets individuals. És un enfocament que assegura respostes adequades a una diversitat de necessitats, ja siguin de salut, socials, educatives, d’inclusió laboral i altres.

En aquest sentit, volem fer arribar als diferents partits polítics que es presenten a aquestes eleccions autonòmiques, les següents accions i línies de treball perquè les incloguin en el seu programa electoral:

De cara a les properes eleccions autonòmiques, Salut Mental Catalunya demanem…

La implicació ferma i decidida de tots les forces polítiques per la implementació de polítiques públiques i socials que incorporin la salut mental, des d’una visió de ciutadania i comunitària. I això només serà possible amb la implicació i voluntat REAL de TOTS els departaments del govern de Catalunya i el suport del ple del Parlament. La salut mental és una necessitat imperiosa per a tot l’arc parlamentari.
Tot i no oblidar les grans línies proposades en aquest document, imprescindibles per seguir avançant cap un model d’atenció comunitària de la salut mental de la nostra ciutadania, des de Salut Mental Catalunya demanem algunes accions concretes d’aplicació immediata:

  • La continuïtat del Pacte Nacional de Salut Mental amb una partida econòmica adient i una governança que inclogui tots els actors implicats.
  • La finalització del procés de desinstitucionalització amb els suports socials i comunitaris corresponents i s’incorpori la participació plena de les persones.
  • El desplegament d’estratègies que garanteixin la protecció dels drets incorporant models respectuosos on no s’apliquin mètodes coercitius i avançant cap a la contenció zero.
  • La creació d’una direcció general de salut mentaldins del Departament de Drets socials amb l’equip i el finançament adequats per donar les respostes que la ciutadania necessita.
  • El suport a programes de prevenció i acompanyament a la salut mental d’adolescents i joves.
  • La consolidació i desplegament d’estratègies orientades a la millora en l’atenció dels TCA , TEA , TOC, TLP i TDAH.
  • L’impuls d’estratègies socials i sanitàries que garanteixin una millor resposta a les situacions d’elevada complexitat.
  • L’impuls i desplegament d’estratègies adients que garanteixin un suport i acompanyament a l’entorn de cura.
  • La consolidació i el reconeixement de les iniciatives desplegades des del moviment associatiu de suport mutu, d’informació, assessorament, acompanyament, capacitació i acció comunitària.

Més informació

enllaç amb més informació Propostes electorals autonòmiques 2024 completes

enllaç amb més informació Infografies resum de les propostes electorals autonòmiques 2024