SALUD MENTAL ESPAÑA exigeix als mitjans de comunicació que abordin les informacions sobre suïcidi amb responsabilitat

24/02/2023

Moltes de les notícies publicades pels mitjans recentment, sobre morts per suïcidi, ofereixen dades i utilitzen recursos contraris a les recomanacions per informar de manera responsable, com indicar els mètodes.

La Confederación SALUT MENTAL ESPAÑA ha detectat en les darreres setmanes una tendència creixent, per part dels mitjans de comunicació, a informar sobre morts per suïcidi en què es detallen els mètodes emprats.

Volem apel·lar a la responsabilitat dels mitjans a l’hora d’informar sobre aquests temes i exigim que s’abordin des d’una perspectiva rigorosa, allunyada del morbositat, i comptant amb professionals especialistes en salut mental, així com persones amb experiència pròpia en aquests problemes de salut , familiars i persones properes.

En alguns casos, les informacions afecten menors d’edat, cosa que obliga els mitjans a ser més escrupolosos, si és possible, amb la informació que s’ofereixi sobre això i els portaveus a què es recorri.

SALUD MENTAL ESPAÑA considera que els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en la percepció que la societat té de la realitat i per això, tenen capacitat per lluitar contra prejudicis i estereotips, i, en el cas del suïcidi, per oferir la informació necessària que en permeti la prevenció.

Així, reivindica la necessitat de parlar sobre suïcidi, com a eina per fer-hi front, però de manera responsable, sense caure en sensacionalismes i, sempre, acudint a fonts fidedignes i expertes en salut mental.

Per informar adequadament sobre suïcidi, recomanen consultar la guia amb Recomanacions per al tractament del suïcidi pels mitjans de comunicació, elaborada pel Ministeri de Sanitat, i apel·lem a les i els periodistes a:

  • Evitar descriure i donar detalls sobre el mètode emprat, així com la publicació de fotografies o notes suïcides.
  • Evitar tractar la informació de manera sensacionalista, especialment en el cas de persones famoses que poden tenir impacte mediàtic.
  • No donar una cobertura repetitiva i, al seu lloc, cercar alternatives d’articles o peces audiovisuals adreçades a la prevenció.
  • Aportar recursos disponibles d’ajuda, com ara línies telefòniques, serveis de salut mental o guies de prevenció del suïcidi. A Espanya comptem amb el telèfon 024 d’atenció a la conducta suïcida, públic, gratuït, atès per professionals especialistes en salut mental, disponible les 24 hores.
  • Buscar fonts fiables, objectives i especialitzades en salut mental.
  • No simplificar, i presentar el suïcidi com a fenomen complex i multicausal.
  • No contribuir al mite que l’intent de suïcidi és una crida d’atenció. L’intent de suïcidi és una manifestació del patiment i desesperació que sent la persona.
  • El suïcidi és una conducta, resultat d’un terrible patiment inabastable per a la persona que, per absència de mitjans per a una atenció a la salut mental de qualitat, diversos condicionants socials (com el bullying, patir discriminacions, pobresa, exclusió, etc.), així com per la precarietat de recursos per aprendre a gestionar les emocions, viu situacions que el porten a posar fi a la seva vida.

Des de la Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA ofereixen la Guia d’estil sobre salut mental per a mitjans de comunicació: Les paraules sí que importen i es posem també a disposició de tots els mitjans per resoldre dubtes i donar suport a una difusió d’informació sobre salut mental fidedigna, responsable, rigorosa i desestigmatitzant.

La Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA ofereix un servei d’informació i assessorament gratuït sobre salut mental, disponible al telèfon 91 507 92 48 i al correu informacion@consaludmental.org. Hi ha altres organitzacions especialitzades en aquests casos. En cas de dubte, convé demanar ajut i assessorament professional.

Més informació

enllaç amb més informació Informació, sensibilització i recursos per a la prevenció del suïcidi

enllaç amb més informació  Guia “El suïcidi als mitjans” d’Obertament (2018)