Salut Mental Catalunya signem un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana d’Entitats en de Salut Mental en Primera Persona – VEUS

21/12/2023

Establim sinèrgies en la defensa dels drets del col·lectiu

Enfront la necessitat i la convicció de conjuminar esforços i voluntats entre dues entitats amb l’objectiu de defensar els drets del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves famílies, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus hem signat un conveni de col·laboració.

Aquesta iniciativa té com a finalitat establir un marc de relació operatiu i promoure la cooperació entre les dues organitzacions en la defensa dels drets del col·lectiu afectat. Amb la unificació del registre de vulneracions, es pretén tenir un control més eficaç i coordinat de les situacions que afecten al col·lectiu en primera i a les seves famílies. 

A més, la col·laboració en accions de denúncia administrativa als òrgans competents suggereix que les dues federacions buscaran activament mitjans legals per fer front a les vulneracions de drets, amb l’objectiu de garantir la protecció i el respecte dels drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves famílies. 

La presentació d’un informe unificat dels casos de vulneració pot proporcionar una visió global de la situació i ser utilitzada com a eina per advocar a favor dels drets del col·lectiu davant les autoritats i altres parts interessades. 

En resum, aquest acord de col·laboració entre les dues federacions destaca la importància de la coordinació i la unificació d’esforços per defensar els drets del col·lectiu afectat, amb una especial atenció a la recopilació de dades, la denúncia administrativa i la presentació d’informes per millorar la situació i la protecció dels drets.