Transparència

A SMC utiltzem l’eina TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La Fundació (G64746613) es va constituir al Registre de Fundacions amb data 19 de desembre del 2007, a instàncies de la Federació Salut Mental Catalunya, amb el nom de Fundació Privada Funamment. Inscripció al registre de Fundacions (205/2008)

Al 2014 canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya i s’integra dintre de la marca SMC, per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de de la salut mental.

Al 2021 hem tingut 18 amics de la Fundació SMC.

Moltes gràcies a totes les persones que col·laboreu com a amics de la Fundació SMC amb les vostres aportacions regulars. A SMC imaginem un món on totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats i puguin fer realitat els seus somnis. Moltes gràcies per construir-lo amb nosaltres.

Pla Igualtat Fundació Salut Mental Catalunya

Codi Ètic Fundació SMC

Estatuts

Entre altres qüestions, als estatuts hi trobareu informació:

  • Sobre les finalitats i els àmbits d’actuació
  • Sobre la dotació i l’aplicació dels recursos
  • Sobre el funcionament del Patronat
  • Sobre la dissolució i liquidació del patrimoni

Els estatuts de la Fundació van ser modificats al 2014 per tal de canviar el nom de l’entitat que va passar a dir-se Fundació Privada Salut Mental Catalunya.

Memòries

Obligacions tributàries

La Fundació SMC es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, fet que es garanteix mitjançant les certificacions que periòdicament s’obtenen de les dues administracions. Des de la Fundació es fa seguiment constant, resolent aquelles eventualitats que es poden anar donant en la gestió de l’entitat, per garantir aquest extrem.

Pel fet de tenir el reconeixement d’Entitat d’Utilitat Pública, la Fundació s’acull als supòsits d’exempció en l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que recull l’art. 20 de la Llei de l’IVA com a Entitat de Caràcter Social. Així mateix, es troba exempta de pagament de l’Impost de Societats (no de la seva presentació), i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).