Transparència

L’objectiu és donar a conèixer tots els aspectes vinculats a la gestió tècnica i financera, fent-los públics i posant-los a l’abast tant del conjunt de l’àmbit de la salut mental i de la societat en general.

Salut Mental Catalunya utilitza l’eina TransparEnt, un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP-UAB), per complir amb els criteris de transparència en aquest web.