Relacions institucionals

La Fundació és sòcia de la Coordinadora Catalana de Fundacions. L’entitat  representa els interessos de les Fundacions a Catalunya i compta amb més de 500 fundacions associades, de tots els àmbits: social, educatiu, investigació i recerca, cultura, medi ambien, sanitari, etc.

La Fundació té signat un conveni de col·laboració amb la Fundació SGAE a través del qual s’obre la porta a la col·laboració de les dues entitats, donat que les dues estan implicades en aspectes culturals.

La Fundació també participa a totes les Taules de Salut Mental dels territoris on tenim serveis o programes d’atenció a la salut mental, i a totes les Taules de serveis de Joventut i a les Taules d’Infància i Adolescència que funcionen als diferents municipis on estem ubicats. També participem a diferents comissions i grups de treball sobre habitatge o altres temes d’interès.

Actualment la Fundació SMC participa al grup de treball d’habitatge de la Taula del Tercer Sector.