Relacions institucionals

La Fundació forma part de la Coordinadora Catalana de Fundacions. L’entitat  representa els interessos de les Fundacions a Catalunya i compta amb més de 500 fundacions associades, de tots els àmbits: social, educatiu, investigació i recerca, cultura, medi ambien, sanitari, etc.

La Fundació també és membre de Suport Associatiu. El projecte de la Fundació Catalana de l’Esplai està dedicat a l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions.