Funcionament

ESTATUTS

El estatuts de la Fundació Privada Salut Mental Catalunya recullen la informació sobre la seva finalitat i funcionament, àmbits d’actuació i activitats.

El Patronat és el principal òrgan de govern, i te la possibilitat de designar i constituir una Comissió de Govern i nomenar un Consell Assessor.

Els estatuts expliquen el procediment per convocar les reunions dels diferents òrgans de govern, així com l’elecció, cessament, renovació i funcions dels càrrecs.
Consulta el estatuts de la Fundació

COM ENS ORGANITZEM

El Patronat té la funció de representació, govern i administració de la Fundació i aprova els comptes anuals, pressupostos i memòria, alhora que ha de vetllar pel compliment de la finalitat fundacional.

Ha de tenir un mínim de 3 membres i un màxim de 21, i són imprescindibles la figura del president i del secretari; els càrrecs de vicepresident i vicesecretari són opcionals. La resta de patrons tenen el càrrec de vocals.

La durada dels càrrecs és de 6 anys i es renoven cada 3 anys per meitats dels membres de Patronat, així no coincideixen la renovació del president i el secretari.

El presiden sempre és designat a proposta de la Federació SMC, i la resta de membres son proposats pel propi Patronat. La meitat dels patrons s’han de designar a proposta de les associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental.

El Patronat pot designar i constituir una Comissió de Govern, encarregada de la gestió ordinària i executiva de la Fundació. Pot nomenar també un Consell Assessor.

El Patronat actual de la Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) està format per:
– Presidenta: Enriqueta Vidal i Domènech
– Secretari: Carles Duarte i Montserrat
– Vocals: Xavier Trabado i Jofre Dodero
– Directora tècnica: Cristina Páez Cot

ORGANIGRAMA

EL NOSTRE EQUIP

A continuació tens la informació i el contacte dels nostres professionals.
Fundació Salut Mental Catalunya
Tel. 932 721 451 – fundacio@salutmental.org

Direcció tècnica


Cristina Páez

Club Social Egara (Terrassa)


Carme OrtegaDaniel LópezMarina Alonso
Coordinadora – Educador – Professional auxiliar
Tel. 635 814 741 – csegara@fundacio.salutmental.org

Club Social El Llorer (El Vendrell)


Judith Benítez
Coordinadora
Tel. 608 554 153 – csllorer@fundacio.salutmental.org

Club Social Espai 3 (Cornellà Llobregat)


Ana Belén PáramoJessica López
Coordinadora – Educadora
Tel. 934 742 330 – csespai3@fundacio.salutmental.org

Club Social Gramenet (Santa Coloma)


Raquel CortésMaria SerranoSilvia Díaz
Coordinadora – Professional auxiliar – Educadora
Tel. 933 913 078 – csgramenet@fundacio.salutmental.org

Club Social El Far – La Garriga


Ares SánchezJudit Capella
Coordinadora – Professional auxiliar
Tel. 693 818 143 – cslagarriga@fundacio.salutmental.org

Club Social La Llum (Mollet del Vallès)


Montse LópezDolors VerdugoEsther CortésMontse Álvarez
Coordinadora – Educadora – Educadora – Educadora
Tel. 935 708 648 – cslallum@fundacio.salutmental.org

Club Social Tu Tries (Mataró)


Ingrid DonosoSilvia SalvadorGerard Prats
Coordinadora – Educadora – Educador
Tel. 937 901 114 – cstutries@fundacio.salutmental.org

XarXaJoves


Verónica Méndez
Responsable del projecte XarXaJoves al Barcelonès Nord – Tel. 657 990 066

Vida Independent

raquel arilla
Raquel Arilla
Tel. 635 454 796

Administració


Òscar PérezSilvia RamírezCristina López
Cap administració – Cap recursos humans – Cap projectes


Albert FerrerAndrés SánchezElías AmmorGemma MarcetSara Díaz
Gestió projectes transversals – Recepció i suport – Comptabilitat i tresoreria – Captació de fons – Administració i finances

Comunicació


Elisenda FerrerJosé Luis GómezLydia Santín
Directora – Tècnic – Tècnica