Funcionament

Com ens organitzem

El Patronat té la funció de representació, govern i administració de la Fundació i aprova els comptes anuals, pressupostos i memòria, alhora que ha de vetllar pel compliment de la finalitat fundacional.

Ha de tenir un mínim de 3 membres i un màxim de 21, i són imprescindibles la figura de la presidència i de la secretaria; els càrrecs de la vicepresidència i de la vicesecretaria són opcionals. La resta del patronat té el càrrec de vocal.

La durada dels càrrecs és de 6 anys i es renoven cada 3 anys per meitats dels membres de Patronat.

La presidència sempre és designada a proposta de la Federació SMC, i la resta de membres són proposats pel propi Patronat. La meitat dels membres s’han de designar a proposta de les associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental sòcies de la Federació SMC. El patronat s’acostuma a reunir de forma trimestral i habitualment els dimecres a la tarda.

La presidència representa la Fundació i representa i convoca els òrgans de govern. La secretaria redacta les actes dels òrgans socials.”

El Patronat actual de la Fundació Salut Mental Catalunya (SMC) està format per:

merce-retrat

Mercè Torrentallé

Presidenta

Des de 2023

Perfil i trajectòria professional

presidencia@salutmental.org

carles duarte retrat

Carles Duarte

Secretari

Des de 2007

Perfil i trajectòria professional

info@salutmental.org

Al patronat li corresponen la representació, el govern i l’administració de la Fundació. El patronat ha de complir les finalitats fundacionals i administrar els béns i els drets de la Fundació.

Cap membre del patronat rep cap tipus de retribució per esdevenir-ne membre ni per qualsevol altre treball prestat a l’entitat.

El nostre equip

enllaç amb més informació Pots consultar l’equip de la Federació i la Fundació Salut Mental Catalunya en el següent enllaç.