Transparència

La transparència és un dels 5 valors del Pla Estratègic 2016-19 de la Federació SMC. L’objectiu és donar a conèixer tots els aspectes vinculats a la gestió tècnica i financera, fent-los públics i posant-los a l’abast tant del conjunt de la xarxa associativa com de la societat.

Salut Mental Catalunya utilitza l’eina TransparEnt, un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP-UAB), per complir amb els criteris de transparència en aquest web.

A continuació recollim les principals informacions sobre transparència de la Federació SMC que estan publicades en aquets web: