Transparència

La transparència és un dels 5 valors del Pla Estratègic 2016-19 de la Federació SMC. L’objectiu és donar a conèixer tots els aspectes vinculats a la gestió tècnica i financera, fent-los públics i posant-los a l’abast tant del conjunt de la xarxa associativa com de la societat.

Salut Mental Catalunya utilitza l’eina TransparEnt, un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP-UAB), per complir amb els criteris de transparència en aquest web.

A continuació recollim les principals informacions sobre transparència de la Federació SMC que estan publicades en aquets web:

  • Consta inscrita amb el número 285 de la secció 2a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf
  • Declarada com a entitat d’utilitat pública amb data 16 de febrer del 2012 per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf
  • Estatuts Federació SMC
  • Memòria SMC 2020
  • Com ens organitzem
  • Organigrama
  • Comptes clars