Funcionament

Com ens organitzem

Socis

Els socis poden ser numeraris o col·laboradors. Poden esdevenir socis numeraris totes les entitats de persones amb experiència pròpia en salut mental, totes les entitats de familiars de persones amb problemes de salut mental, o totes entitats que agrupin els dos col·lectius, sempre en defensa dels seus drets i la lluita per la millora de la salut mental.

El procediment d’admissió correspon a la Junta Executiva de la Federació SMC, amb la ratificació de l’assemblea, i l’expulsió correspon a la Junta Directiva

Òrgans socials

  • Assemblea General: És l’òrgan  sobirà de la Federació SMC, està  constituïda  per tots els socis de l’entitat. L’assemblea s’acostuma a reunir en sessió ordinària al llarg de la segona quinzena de juny, i en sessió extraordinària quan així es considera necessari. Habitualment, els dimarts a la tarda.
  • Junta Directiva: És l’òrgan de la Federació SMC que té per funció elaborar les polítiques de la Federació i ser el lloc de trobada periòdica dels socis per analitzar les problemàtiques del sector. La junta directiva s’acostuma a reunir un cop per trimestre, i habitualment també els dimarts a la tarda.
  • Junta Executiva: És l’òrgan col·legiat de govern de la Federació SMC que té per funció la gestió ordinària, la representació i l’administració de la Federació. La junta executiva es reuneix un cop al mes. Habitualment un dimarts a la tarda al mes.
  • Presidència: És la persona física que representa l’entitat i ha estat escollida per l’assemblea general.

La Federació SMC no disposa actualment de cap òrgan assessor.

Càrrecs

  • Presidència: representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern.
  • Vicepresidència: el substitueixen en cas de necessitat.
  • Secretaria: redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substiueix el vice-secretari.
  • Direcció: es escollit per la Junta Executiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.
    La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.

Junta Executiva

enriqueta vidal

Presidència

Enriqueta Vidal Domènech (Associació Salut Mental Baix Llobregat)

presidencia@salutmental.org – Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat angel urbina

Vicepresidència 1a

Ángel Urbina Sánchez (La Muralla)

angel.urbina@salutmental.org Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional

Vicepresidència 2a

Eva M. Barta (Associació Salut Mental Ponent)

eva.barta@salutmental.org – Des del 2014 – Perfil i trajectòria professional


retrat

Secretaria

Vicenç Mateo (Associació Salut Mental Baix Llobregat Nord)

vicenc.mateo@salutmental.org – Des del 2021 – Perfil i trajectòria professional

Vicesecretaria

Francisco Vicente Rubio Chuan (Associació Ment i Salut La Muralla)

info@clubsociallamuralla.com – Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat

Vocal

Xavier Trabado (Arep) xavier.trabado@salutmental.org

Vocal i representant a la junta directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Des del 2006 – Perfil i trajectòria professional


Vocal

Mercè Martín i Falgueras (ACFAMES i AFAMMCA) meme.martin.falgueras@gmail.com

Des del 2009 com a vicepresidenta i el 2020 al càrrec actual. Perfil i trajectòria professional

merce-retrat

Vocal

Mercè Torrentallé (Associació Salut Mental La Noguera) presidencia.lanoguera@gmail.com

Vocal i representant a la junta directiva d’Obertament, actualment vicepresidenta de l’entitat.

Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat susana

Vocal

Susana Plasencia Caparroz (Salut Mental Mataró Maresme) salutmentalmm@gmail.com

Vocal i representant a la junta directiva de Salud Mental España.

Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional


retrat charo diez

Vocal

Charo Díez (AFATRAC)
xaro10@gmail.com 

Des del 2021 – Pefil i trajectòria professional

retrat marisol

Vocal

Marisol Gracia (Arep per la Salut Mental) arep@arep.cat

Des del 2021 – Perfil i trajectòria professional

retrat carme muntaner

Vocal

Carme Muntaner (Salut Mental Garraf | Afammg) carmemuntane@salutmentalgarraf.afammg.org

Des del 2021 – Pefil i trajectòria professional

Cap membre de la junta executiva rep cap tipus de retribució per esdevenir-ne membre ni per qualsevol altre treball prestat a l’entitat.

Voluntariat

Salut Mental Catalunya no podria existir ni treballar sense les persones que en són voluntàries. La Federació compta amb desenes de voluntaris que de diverses maneres ajuden a la missió de l’entitat, segons la seva formació i interessos. Hi ha les famílies que donen suport a altres famílies a través del programa Fent Costat Entre Famílies acompanyant-les en els moments més difícils. Tenim voluntaris i voluntàries que participen en el programa Prospect d’empoderament, tant familiars com persones amb experiència pròpia. Altres persones que ofereixen el seu temps en algunes tasques concretes, com ara persones que ens fan traduccions, munten vídeos o fan fotografies com a voluntariat. Aquests són només alguns exemples de les diverses maneres que es pot col·laborar amb SMC.

A l’estiu del 2022 tenim més de 50 persones que fan voluntariat amb nosaltres. A totes elles, moltes gràcies!

Si hi tens interès, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs aquí.

El nostre equip

Pots consultar el nostre organigrama i les funcions del nostre equip de treball de la Federació i la Fundació Salut Mental Catalunya en aquesta pàgina:

enllaç amb més informació SMC: El nostre equip