Funcionament

Com ens organitzem

Socis

Els socis poden ser numeraris o col·laboradors. Poden esdevenir socis numeraris totes les entitats de persones amb experiència pròpia en salut mental, totes les entitats de familiars de persones amb problemes de salut mental, o totes entitats que agrupin els dos col·lectius, sempre en defensa dels seus drets i la lluita per la millora de la salut mental.

El procediment d’admissió correspon a la Junta Executiva de la Federació SMC, amb la ratificació de l’assemblea, i l’expulsió correspon a la Junta Directiva

Òrgans socials

  • Assemblea General: És l’òrgan  sobirà de la Federació SMC, està  constituïda  per tots els socis de l’entitat. L’assemblea s’acostuma a reunir en sessió ordinària al llarg de la segona quinzena de juny, i en sessió extraordinària quan així es considera necessari. Habitualment, els dimarts a la tarda.
  • Junta Directiva: És l’òrgan de la Federació SMC que té per funció elaborar les polítiques de la Federació i ser el lloc de trobada periòdica dels socis per analitzar les problemàtiques del sector. La junta directiva s’acostuma a reunir un cop per trimestre, i habitualment també els dimarts a la tarda.
  • Junta Executiva: És l’òrgan col·legiat de govern de la Federació SMC que té per funció la gestió ordinària, la representació i l’administració de la Federació. La junta executiva es reuneix un cop al mes. Habitualment un dimarts a la tarda al mes.
  • Presidència: És la persona física que representa l’entitat i ha estat escollida per l’assemblea general.

Càrrecs

  • Presidència: representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern.
  • Vicepresidència: el substitueixen en cas de necessitat.
  • Secretaria: redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substiueix el vice-secretari.
  • Direcció: es escollit per la Junta Executiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.
    La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.

Junta Executiva

enriqueta vidal

Presidència

Enriqueta Vidal Domènech (Associació Salut Mental Baix Llobregat)

presidencia@salutmental.org – Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat angel urbina

Vicepresidència 1a

Ángel Urbina Sánchez (La Muralla)

angel.urbina@salutmental.org Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional

Vicepresidència 2a

Eva M. Barta (Associació Salut Mental Ponent)

eva.barta@salutmental.org – Des del 2014 – Perfil i trajectòria professional


retrat

Secretaria

Vicenç Mateo (Associació Salut Mental Baix Llobregat Nord)

vicenc.mateo@salutmental.org – Des del 2021 – Perfil i trajectòria professional

Vicesecretaria

Francisco Vicente Rubio Chuan (Associació Ment i Salut La Muralla)

info@clubsociallamuralla.com – Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat

Vocal

Xavier Trabado (Arep) xavier.trabado@salutmental.org

Vocal i representant a la junta directiva de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Des del 2006 – Perfil i trajectòria professional


Vocal

Mercè Martín i Falgueras (ACFAMES i AFAMMCA) meme.martin.falgueras@gmail.com

Des del 2009 com a vicepresidenta i el 2020 al càrrec actual. Perfil i trajectòria professional

merce-retrat

Vocal

Mercè Torrentallé (Associació Salut Mental La Noguera) presidencia.lanoguera@gmail.com

Vocal i representant a la junta directiva d’Obertament, actualment vicepresidenta de l’entitat.

Des del 2018 – Perfil i trajectòria professional

retrat susana

Vocal

Susana Plasencia Caparroz (Salut Mental Mataró Maresme) salutmentalmm@gmail.com

Vocal i representant a la junta directiva de Salud Mental España.

Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional


retrat charo diez

Vocal

Charo Díez (Salut Mental Garraf | Afammg) asfam.berga@gmail.com

Des del 2021 – Pefil i trajectòria professional

retrat marisol

Vocal

Marisol Gracia (Arep per la Salut Mental) arep@arep.cat

Des del 2021 – Perfil i trajectòria professional

retrat carme muntaner

Vocal

Carme Muntaner (Salut Mental Garraf | Afammg) carmemuntane@salutmentalgarraf.afammg.org

Des del 2021 – Pefil i trajectòria professional

Cap membre de la junta executiva rep cap tipus de retribució per esdevenir-ne membre ni per qualsevol altre treball prestat a l’entitat.

El nostre equip

Pots consultar el nostre organigrama i les funcions del nostre equip de treball de la Federació i la Fundació Salut Mental Catalunya en aquesta pàgina:

enllaç amb més informació SMC: El nostre equip