Comptes clars

Ingressos 2019

Despeses 2019

 • Subvencions: 1.673.899,96
 • Serveis: 143.929,62
 • Donatius: 10.694,63
 • Altres: 9.063,29
 • Financers: 1.598,44
 • Total: 1.839.185,94 euros
 • Personal: 1.057.297,05
 • Ajuts i altres: 311.699,67
 • Aprovisionaments: 235.593,92
 • Altres explotació: 173.618,77
 • Amortització immobilitzat: 35.608,67
 • Financeres: 19.999,84
 • Total: 1.833.817,62 euros