Comptes clars

Ingressos 2020

Despeses 2020

 • Subvencions: 1.471.038,28€
 • Serveis: 131.303,06€
 • Donatius: 24.586,20€
 • Total: 1.626.927,54 euros
 • Personal: 972.373,72€
 • Ajuts i altres: 305.688,81€
 • Aprovisionaments: 167.736,01€
 • Altres explotació: 119.329,47€
 • Amortització immobilitzat: 38.629,08€
 • Financeres: 20.928,84€
 • Total: 1.624.685,93 euros

Volem agrair el suport de totes les persones i organitzacions, d’àmbit públic i privat, que amb les vostres aportacions ens acompanyeu en la nostra tasca de millorar la qualitat de vida de persones amb un problema de salut mental, i les persones del seu entorn, i a garantir la igualtat de drets i oportunitats.

Voluntaris i voluntàries, amics i amigues, donants, professionals de la salut mental, de les administracions, responsables i treballadors d’empreses, d’entitats i de fundacions, treballadors i treballadores de SMC, a tots vosaltres: MOLTES GRÀCIES!