Comptes clars

Pressupost 2022

Ingressos 2022

 • Subvencions: 1.311.635,90€
 • Serveis: 54.300,00€
 • Donatius: 195.707,78€
 • Total: 1.461.643,68€

Despeses 2022

 • Personal: 1.076.391,95€
 • Treballs realitzats per altres empreses: 125.390,00€
 • Serveis professionals independents: 56.803,01€
 • Arrendaments i subministraments: 17.384,93€
 • Altres explotació: 146.869,51€
 • Amortització immobilitzat: 12.818,48
 • Financeres: 18.240,00
 • Total: 1.453.897,88€

enllaç amb més informació Descarrega’t el pressupost 2022 aquí.

Comptes anuals 2021

Ingressos 2021

 • Subvencions: 1.270.751,15€
 • Serveis: 59.415,92€
 • Donatius: 46.694,60€
 • Total: 1.376.861,67

Despeses 2021

 • Personal: 1.000.726,38€
 • Treballs realitzats per altres empreses: 122.749,51€
 • Serveis professionals independents: 64.753,74€
 • Arrendaments i subministraments: 13.578,09 €
 • Altres explotació: 130.384,56 €
 • Amortització immobilitzat: 13.102,16€
 • Financeres: 21.653,00€
 • Total: 1.366.947,44

Volem agrair el suport de totes les persones i organitzacions, d’àmbit públic i privat, que amb les vostres aportacions ens acompanyeu en la nostra tasca de millorar la qualitat de vida de persones amb un problema de salut mental, i les persones del seu entorn, i a garantir la igualtat de drets i oportunitats.

Voluntaris i voluntàries, amics i amigues, donants, professionals de la salut mental, de les administracions, responsables i treballadors d’empreses, d’entitats i de fundacions, treballadors i treballadores de SMC, a tots i totes vosaltres: MOLTES GRÀCIES!

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2021.

Comptes anuals 2020

Ingressos 2020

 • Subvencions: 1.471.038,28€
 • Serveis: 131.303,06€
 • Donatius: 24.586,20€
 • Total: 1.626.927,54 €

Despeses 2020

 • Personal: 972.373,72€
 • Ajuts i altres: 305.688,81€
 • Aprovisionaments: 167.736,01€
 • Altres explotació: 119.329,47€
 • Amortització immobilitzat: 38.629,08€
 • Financeres: 20.928,84€
 • Total: 1.624.685,93 €

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2020.