Comptes clars

Ingressos 2020

Despeses 2020

 • Subvencions: 1.471.038,28€
 • Serveis: 131.303,06€
 • Donatius: 24.586,20€
 • Total: 1.626.927,54 euros
 • Personal: 972.373,72€
 • Ajuts i altres: 305.688,81€
 • Aprovisionaments: 167.736,01€
 • Altres explotació: 119.329,47€
 • Amortització immobilitzat: 38.629,08€
 • Financeres: 20.928,84€
 • Total: 1.624.685,93 euros