Comptes clars Fundació

Pressupost Fundació 2023

Ingressos 2023

 • Subvencions: 895.310,86€
 • Facturació: 38.246,85€
 • Donatius: 110.772,00€
 • Altres ingressos: 18.218,40€
 • Total: 1.062.548,11€

Despeses 2023

 • Personal: 763.399,78€
 • Aprovisionaments: 118.095,28€
 • Altres explotació: 127.276,45€
 • Amortització immobilitzat: 33.210,50€
 • Financeres: 18.282,56€
 • Total: 1.060.264,57€

Comptes anuals Fundació 2022

Ingressos 2022

 • Subvencions: 863.120,98€
 • Facturació: 32.264,11€
 • Donatius: 94.150,79€
 • Altres ingressos: 9.680,91€
 • Total: 999.216,79€

Despeses 2022

 • Personal: 691.419,43€
 • Aprovisionaments: 119.914,86€
 • Altres explotació: 149.464,92€
 • Amortització immobilitzat: 25.929,66€
 • Financeres: 4.365,15€
 • Total: 991.094,02€

enllaç amb més informació Consulta els comptes auditats.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2021.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2020.

Skip to content