Comptes clars Federació

Pressupost Federació 2023

Ingressos 2023

 • Subvencions: 1.862.322,70€
 • Facturació: 161.575,66€
 • Donatius: 120.686,83€
 • Altres ingressos: 72.586,20€
 • Total: 2.217.171,39€

Despeses 2023

 • Personal: 1.281.890,71€
 • Ajuts i altres: 412.011,32€
 • Aprovisionaments: 135.495,20€
 • Altres explotació: 312.078,07€
 • Amortització immobilitzat: 36.584,45€
 • Financeres: 33.810,00€
 • Total: 2.211.869,75€

Comptes anuals Federació 2022

Ingressos 2022

 • Subvencions: 1.625.760,29€
 • Serveis: 116.093,29€
 • Donatius: 127.955,21€
 • Altres ingressos: 69.440,40€
 • Total: 1.939.249,06€

Despeses 2022

 • Personal: 1.074.612,39€
 • Ajuts i altres: 364.796,86€
 • Aprovisionaments: 142.279,67€
 • Altres explotació: 292.358,82€
 • Amortització immobilitzat: 38.301,65€
 • Financeres: 19.073,56€
 • Total: 1.931.422,95€

enllaç amb més informació Consulta els comptes auditats.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2021.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2020.

Skip to content