Comptes clars Federació

Pressupost Federació 2023

Ingressos 2023

 • Subvencions: 1.862.322,70€
 • Facturació: 161.575,66€
 • Donatius: 120.686,83€
 • Altres ingressos: 72.586,20€
 • Total: 2.217.171,39€

Despeses 2023

 • Personal: 1.281.890,71€
 • Ajuts i altres: 412.011,32€
 • Aprovisionaments: 135.495,20€
 • Altres explotació: 312.078,07€
 • Amortització immobilitzat: 36.584,45€
 • Financeres: 33.810,00€
 • Total: 2.211.869,75€

Comptes anuals Federació 2022

Ingressos 2022

 • Subvencions: 1.625.760,29€
 • Serveis: 116.093,29€
 • Donatius: 127.955,21€
 • Altres ingressos: 69.440,40€
 • Total: 1.939.249,06€

Despeses 2022

 • Personal: 1.074.612,39€
 • Ajuts i altres: 364.796,86€
 • Aprovisionaments: 142.279,67€
 • Altres explotació: 292.358,82€
 • Amortització immobilitzat: 38.301,65€
 • Financeres: 19.073,56€
 • Total: 1.931.422,95€

enllaç amb més informació Consulta els comptes auditats.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2021.

enllaç amb més informació Consulta aquí l’auditoria dels comptes del 2020.