Salut limita l’entrada d’ens privats a la gestió de serveis

07/03/2017

Pas endavant pel foment de l’economia social a Catalunya. El consell de direcció del CatSalut va aprovar ahir la memòria preliminar de l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Sistema Català de Salut que permetrà limitar la concertació dels serveis d’assistència sanitària amb empreses socials o amb entitats sense ànim de lucre.

La norma és una transposició de la normativa europea que si bé deixava en mans dels Estats membre la gestió dels seus serveis d’atenció a les persones, sí recomanava que en la contractació prevalguessin la qualitat, l’accessibilitat i la continuïtat en els seveis, que només poden ser prestats per entitats d’economia social.

Segons informa el departament de Salut, en aquesta memòria preliminar es regulen les següents fórmules de gestió no sotmeses a la normativa de contractació del sector públics:

  • Cooperació institucional. Fa referència tant a la que s’estableix amb mitjans propis de la Generalitat (horitzontal), com la que s’estableix amb una altre entiat pública, com ara entitats municipals (vertical)
  • Concertació. El CatSalut només podrà concertar activitat sanitària a entitats privades sense afany de lucre o a entitats d’economia social.
Més informació:

Departament de Salut de la Generalitat
Directiva 2014/23/UE
Directiva 2014/24/UE