Reunió d’AMMFEINA SMC amb la directora general de Contractació Pública

20/02/2017

Una representació de la Junta Directiva d’AMMFEINA SMC formada pel vocal Francisco Villegas i el coordinador de l’entitat, Leandro Tacons, es va reunir el passat dia 2 de febrer amb la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja amb l’objectiu de fer una revisió dels processos reguladors de la contractació pública que estan en marxa i alhora, analitzar l’afectació que podrien tenir sobre els serveis i les entitats que treballen en atenció a la salut mental.

Cal destacar que la contractació pública correspon a prop d’un 18,5% del PIB per entendre la rellevància que aquest instrument té o podria tenir envers una societat sostenible, responsable i integradora si estigués regida per principis socials.

La reunió mantinguda es va centrar en bona mesura entorn a la darrera directiva de contractació pública adoptada pel Parlament Europeu (Directiva europea 2014/24) i la transposició a l’ordenament jurídic dels estats membres. Entre d’altres, aquesta normativa empara l’aplicació prioritària de les Administracions  Públiques d’una inclusió laboral de persones amb especials dificultats d’ocupació, per la qual advoca AMMFEINA.

Seguiment de la transposició europea

L’estiu passat la Generalitat va elaborar un decret llei (DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública) on es recullen els punts que tenen aplicació directa de la Directiva:

  • contracte únic europeu
  • divisió de les contractacions en lots
  • valoració del cicle de vida dels serveis
  • foment de contractació socialment responsable
  • figura del concert com a nova fórmula, etc.

AMMFEINA SMC farà un seguiment de la transposició de les normatives estatal i catalana a la directiva europea i vetllarà pel foment d’una contractació pública inclusiva.