Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Què és Federació Salut Mental Catalunya?

Federació Salut Mental Catalunya

c/Nou de Sant Francesc, 42, local – 08002 Barcelona – federacio@salutmental.org - Tel. 93 272 14 51

Com arribar a SMC (Google Maps)

Memòria Federació SMC 2018

 

Dades 2018 – Infografia SMC

 

Horari d’oficina:

 • dilluns-dijous: 8:30-14:00 i 15-18:00 hores
 • divendres: 8:30-15:00 hores
 • horari estiu: 8:30-15:00h (15 juny-14 setembre)

Federació Salut Mental Catalunya és la denominació de l’antiga FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental), creada al 1996 per unir els esforços de les associacions que ja existien a Catalunya.

Consta inscrita amb el número 285 de la secció 2a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf

Declarada com a entitat d’utilitat pública amb data 16 de febrer del 2012 per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf

La Federació aglutina més de 70 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en general, treballa per a la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu.

La nostra missió

Representem i acompanyem el moviment associatiu de persones i familiars que a Catalunya lluiten per millorar la salut mental, posant-nos al seu servei i apoderant-los, tot contribuint a promoure la qualitat de vida, la defensa dels drets, la sensibilització social, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, tant d’infants com d’adults.

La nostra visió

La Federació vol consolidar-se com  una entitat referent en salut mental a Catalunya, representant i defensora dels drets del conjunt de persones amb una problemàtica de salut mental i les seves famílies, promotora i impulsora de polítiques adreçades al desplegament del model d’atenció de base comunitària, treballant per la normalització i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental

Els nostres valors

Federació Salut Mental Catalunya vol esdevenir líder en el seu compromís per assolir una societat més justa treballant per la igualtat i la justícia social en pro de la millora dels drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies promovent el reconeixement de les seves capacitats i la seva autonomia, fent-los protagonistes del canvi.

Treballarem amb transparència, fomentant la participació i buscant sempre la màxima eficiència de la nostra tasca.

Representació i participació institucional

La Federació té presència als següents organismes i institucions relacionats amb la salut mental, en els quals participa dels òrgans de govern o grups de treball, però en algunes ocasions fa accions més concretes que es detallen en cas que siguin rellevants:

 • COCARMI (Comitè català de representats de persones amb discapacitat), membre del  CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
 • Salud Mental España (Confederación  Española  de  Agrupaciones  de  Familiares  y Personas con  Enfermedad Mental), membre d’EUFAMI (Federació Europea d’Associacions de Famílies de Persones amb Malaltia Mental)
 • Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación Salud Mental España
 • Comité Jurídico de la Confederación Salud Mental España
 • Comissió  assessora  del  programa “Per  un  esport  sense  barreres”  de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La Federació ha assistit i participat activament a la plenària del SISPAP del Departament de Benestar i Família, a l’Observatori de la Secretaria de Família i als grups de treball tècnic del departament (Clubs socials, habitatge, psall, SPL).
 • Observatori Català de la Família de la Secretaria de Família. S’ha participat fent propostes en l’elaboració del decret que ha de regular el SAF (Servei d’Atenció a Famílies) i  SAFE (Servei d’Atenció a Famílies Especialitzat).
 • Xarxa de Famílies Cuidadores. Des de la Federació s’ha assistit a totes les reunions i especialment s’ha participat molt activament en la preparació de la jornada “I vostè, com està?” sobre el suport a les persones que cuiden familiars de malalts i/o dependents, que va tenir lloc al març de 2015, i també en l’elaboració del document.
 • Taula del Tercer Sector de Catalunya. S’ha participat en els grups de treball d’habitatge i sociosanitari.
 • Obertament, participant com a membres de la Junta Directiva
 • Fundació Hàbitat3, participant com a fundadors i membres del patronat
 • Clúster de Salut Mental, participant com a membres fundadors
 • Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut. S’ha participat en l’elaborció de la carta de drets i deures i en els grups de treball vinculats a la jornada del Consell del mes d’octubre.
 • Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. De forma periòdica la Federació assisteix com a convidat a alguna de les sessions.
 • Jornades del Pla de Salut del Departament de Salut que han tingut lloc aquest mes de noviembre. La Federació ha participat activament en les sessions de treball.
 • AMMFEINA Salut Mental Catalunya, participant com a membres de la Junta Directiva

Relació i cooperació amb altres entitats del sector:

La Federació té relació amb multitud d’entitats de tot tipus, de les quals es destaca la col·laboració amb els següents:

Fundació Congrés Català de Salut Mental
Fòrum d’Iniciatives en Salut Mental
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Unió Catalana d’Hospitals
Federació Veus
Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
BCN Salut Mental