Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens organitzem

Com_ens_organitzem_Ammfeina_web

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern d’AMMFEINA SMC són l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comité Executiu.

 

1. JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres de la Junta, que són escollits per votació de l’Assemblea General, exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Es procura que la composició de la junta sigui el màxim d’equilibrada possible, en el sentit que garanteixi una representació de les diferents entitats membre de l’Associació, així com de la seva procedència. Va ser relegit en l’Assemblea Ordinària del 27 d’abril del 2017.

Francisco Villegas - President

Des del 2019. En representació de
l’Associació BCN Salut Mental.
Currículum (pdf)
presidencia@ammfeina.org

Enric Cardús - Vicepresident

Des del 2015. En representació de la
Fundació Pere Mata.
Currículum (pdf)
vicepresidencia@ammfeina.org

Núria Martínez - Secretària

Des del 2015. En representació de la
Fundació Privada Drissa.
Currículum (pdf)
secretaria@ammfeina.org

Anna Cohí - Tresorera

Des del 2015. En representació de la
Fundació Privada DAU.
Currículum (pdf)
tresoreria@ammfeina.org

Miquel Isanta - Vocal

Des del 2015. En representació de la
Cooperativa Moltacte.
Currículum (pdf)

Marta Mateu - Vocal

Des del 2019. En representació de la
Fundació Privada Àuria.
Currículum (pdf)

Xavi Vallès - Vocal

Des del 2017. En representació
de la Cooperativa Nou Verd.
Currículum (pdf)

Israel Molinero - Vocal

Des del 2016. En representació de la
Federació SMC.
Currículum (pdf)

2. COMITÉ EXECUTIU 

És l’òrgan a través del quan pot actuar la Junta Directiva. Està integrat per les figures de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria i a banda d’assumir les tasques que vinguin derivades per la Junta Directiva, aquest òrgan fa el seguiment de la gestió del coordinador.

  • Francisco Villegas Miranda, en qualitat de President de la Junta Directiva.
  • Enric Cardús Gómez, en qualitat de Vicepresident de la Junta Directiva.
  • Núria Martínez i Barderiu, en qualitat de Secretària de la Junta Directiva.
  • Anna Cohí i Ramón, en qualitat de tresorera de la Junta Directiva.

 

3. ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de l’associació i està integrat per les entitats membre d’AMMFEINA SMC, que alhora estan subjectes a les seves decisions. En les reunions, cada associació membre hi té un vot, amb independència del nombre dels representants que hi assisteixin, i els acords es prenen per majoria simple. L’Assemblea es convoca, com a mínim, un cop l’any. Es va reunir per darrer cop, el dijous 27 d’abril del 2017.

4. EQUIP PROFESSIONAL

És l’encarregat de la gestió de l’entitat i del desenvolupament dels projectes. El formen el coordinador institucional, el coordinador tècnic i una tècnica de comunicación i secretaria tècnica.

Leandro Tacons             Rosa Coscolla Maria Pérez
Coordinació institucional
Curriculum (pdf)
Coordinació Tècnica Comunicació i secretaria tècnica
coordinació@ammfeina.org direcciot@ammfeina.org suport@ammfeina.org
Tel. 936 529 422
M. 608 796 733
Tel. 936 529 422
M. 662 863 480
Tel. 936 529 422
M. 607 650 592