Transparència

Un dels principis d’AMMFEINA SMC és la transparència. El mateix rigor que exigim a tercers amb el compliment de la normativa és el que apliquem amb nosaltres mateixos. Per això, d’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern, posem a la vostra disposició els següents documents sobre la tasca de l’Associació:

Información institucional

Estatuts de l’entitat

Registre de l’entitat

Organigrama de l’entitat

Normativa aplicable

Informació anual

Auditoria LOPD 2017

Auditoria LOPD 2015