Ammfeina

L’entitat

AMMFEINA Salut Mental Catalunya és la denominació actual de l’antiga Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental, creada l’any 2005 per sumar esforços entre el major nombre d’entitats de Catalunya compromeses en promoure i afavorir la igualtat i el dret de les persones amb alteracions o trastorns de la salut mental a no ser exclòs d’oportunitats d’accedir, mantenir-se i promocionar en el mercat laboral.

LA NOSTRA MISSIÓ

Proporcionar suport a les entitats associades i ser-ne òrgan representatiu i d’interlocució política per afavorir l’accés al mercat laboral, el manteniment de lloc de feina i la promoció dins l’empresa de les persones amb un problema de salut mental en condicions de qualitat, igualtat i dignitat.

LA NOSTRA VISIÓ

Esdevenir referents  d’un procés de transformació social sustentat en l’equiparació dels drets i les oportunitats laborals de les persones amb un problema de salut mental.

ELS NOSTRES VALORS

 • Autonomia
 • Cooperació
 • Dignitat
 • Diversitat
 • Igualtat
 • Qualitat
 • Participació
 • Solidaritat
 • Transparència

Darrera memòria

Memòria AMMEFINA SMC 2018

Marc legal

AMMFEINA Salut Mental Catalunya consta inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 2ona, núm. 545, amb data de 20 de març de 2006. Marc legal: Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació.  Enllaç al text de la llei

Alhora, consta inscrita en el Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat, amb el núm. 113. Consultar. Marc legal: Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya. Enllaç al text llei.

Història

AMMFEINA Salut Mental Catalunya és la denominació actual de l’antiga Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental, creada l’any 2005 per sumar esforços entre el major nombre d’entitats de Catalunya compromeses en promoure i afavorir la igualtat i el dret de les persones amb alteracions o trastorns de la salut mental a no ser exclòs d’oportunitats d’accedir, mantenir-se i promocionar en el mercat laboral.

AMMFEINA és una organització d’iniciativa social de segon nivell, representativa de les seves entitats associades i al servei de les persones amb trastorn mental, per a que aquestes puguin desenvolupar les seves potencialitats i competències i assolir un treball digne i de qualitat. 

L’any 2013, l’Agrupació canvia la seva denominació social passant-se a identificar com a Associació AMMFEINA Salut Mental Catalunya (AMMFEINA SMC) i, de manera conjunta amb la fins a la data Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental, aixoplugant-se totes dues entitats sota la marca Salut Mental Catalunya (SMC).

AMMFEINA SMC  aglutina un total de 31 entitats sense afany de lucre d’arreu de Catalunya que, alhora, ofereixen serveis, recursos i programes a prop de 3.000 persones.

Històric de la presidència:

 • Miquel Isanta: 2005 – 2007
 • Ángel Longán: 2007 – 2009
 • Anna Cohí: 2009 – 2015
 • Marta Mateu: 2015 – 2019
 • Francisco Villegas: des del 2019