Suport i dinamització de la xarxa

Xarxa associativa i activisme

Què és?

El rol que han de jugar les associacions en el seu territori és fonamental, ja que en són un element cabdal pel foment de l’activisme, la incidència en l’àmbit local i del suport mutu. La federació treballa de forma intensa en aquest sentit per millorar la capacitat tècnica i de gestió, i la participació interna de la xarxa associativa.
Amb aquesta voluntat, la Federació ofereix el seu suport i acompanyament a les entitats de la xarxa, davant les necessitats que sorgeixen de forma quotidiana en el seu dia a dia.

A qui va adreçat?

A les Juntes Directives
A les juntes directives de les entitats federades, d’aquelles en procés de federar-se i també per aquelles entitats interessades a federar-se, però que encara no compleixen els requisits.
És important per les Juntes de les entitats, tenir un coneixement exhaustiu de la gestió i de les dinàmiques de les organitzacions que dirigeixen.
SMC ofereix la formació i l’assessorament tècnic necessari, perquè aquesta gestió sigui el més eficient possible, facilitant espais formatius específics a les Juntes, al mateix temps que els dóna un suport continuat davant les diferents problemàtiques.

Als professionals de la xarxa associativa
Als professionals, l’equip tècnic i especialitzat, que treballen a la xarxa associativa.
SMC també ofereix suport tècnic i especialitzat als professionals que treballen a la xarxa associativa de persones amb problemàtica de salut mental i els seus familiars. Es busca amb això que des de la xarxa, s’ofereixi un servei d’atenció professionalitzada, especialitzada i de qualitat, donant suport a el desenvolupament de programes específics destinats al col·lectiu.
S’ofereix suport específic en programes d’Intervenció familiar, programes en rehabilitació psicosocial en malaltia mental i programes destinats a la integració sociocomunitaria.

Als voluntaris que col·laboren amb les diferents entitats de la xarxa associativa, perquè la seva contribució és fonamental per al moviment associatiu i per al col·lectiu…

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

  • Millorar la capacitat tècnica i de gestió dels equips directius i professionals de les entitats federades
  • Garantir un servei de qualitat
  • Dinamitzar la participació de la xarxa associativa.
  • Contribuir a impulsar estratègies que ajudin a definir un model organitzatiu de qualitat i ètic.

Contacte

Albert Alonso: albert.alonso@salutmental.org

Skip to content