Coordinadores territorials

Xarxa associactiva i activisme

Què és?

Les Coordinadores Territorials són agents de primer ordre a escala territorial.  Formades per entitats associatives que coneixen les necessitats concretes de les famílies i les persones amb problemes de salut mental dels diferents municipis i comarques del territori al qual representen, així com dels serveis i recursos que encara avui hi manquen per una òptima atenció.

A qui va adreçat?

Els beneficiaris directes de les seves activitats són les mateixes entitats que les conformen i aquelles que poden sumar-s’hi en un futur pròxim.

Els beneficiaris indirectes són totes les persones ateses i associades a les entitats membres. És a dir, per una banda, els professionals d’atenció directa dels serveis de salut mental, i per altra banda,  els familiars atesos als serveis de salut mental, serveis d’atenció a les associacions i les pròpies persones afectades.

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

  • Coordinar programes, projectes i serveis d’atenció integral per a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies al territori.
  • Crear ponts de diàleg, comunicació i cooperació al territori.
  • Articulació d’estratègies i línies d’intervenció compartides entre les entitats.
  • Empoderar les famílies i persones amb problemes de salut mental dins el sector de salut mental del territori.
  • Donar suport en el desenvolupament d’accións d’incidència política a nivell local.

Més informació

Les coordinadores neixen impulsades per la federació davant la necessitat d’unió de diferents associacions de salut mental per unificar esforços i treballar problemàtiques comuns i especifiques del territori, així com per establir un treball en xarxa molt més eficient, i on una única entitat coordinadora vetlli per contribuir a la millora de la salut mental, generar noves oportunitats i una disminució real de desigualtats socials envers aquest col.lectiu.

Coordinadora Lleida:

coordinadora.lleida@gmail.com

Coordinadora Tarragona:

tarragonacoordinadora@gmail.com – https://twitter.com/coordsmentalte

Contacte

Albert Alonso: albert.alonso@salutmental.org

Skip to content