Amb Experiència Pròpia

Xarxa associativa i activisme

Què és?

El moviment associatiu vinculat a la Federació SMC engega al 2012 un procés per impulsar i promoure la participació en primera persona a la nostra xarxa. Estem convençuts que els canvis en salut mental necessàriament han d’escoltar i tenir present la veu tant en primera persona com de les famílies.

Aquest projecte té com a finalitat iniciar un procés d’empoderament i facilitar la participació activa i real a les persones amb problemes de salut mental en el moviment associatiu, convertint-los en els seus protagonistes i oferint possibilitats d’auto representació en espais d’incidència política a través de la creació de grups d’activistes locals.

A qui va adreçat?

  • A persones amb problemes de salut mental socis/membres d’una o diverses entitats federades.
  • Als professionals de suport de les diferents entitats participants al programa de la xarxa associativa.
  • Als familiars de persones amb problemàtica de salut mental que formen part de la nostra xarxa associativa

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Dades 2021

Objectius

  • Promoure la creació de grups influents de persones amb trastorn mental a les actuals associacions federades, que treballin a nivell de territori diferents estratègies de participació real en l’entitat.
  • Aconseguir la col·laboració i complicitat de les juntes directives de les associacions i dels tècnics de les mateixes per afavorir el creixement i la sostenibilitat d’aquestes iniciatives.
  • Afavorir la capacitació i la formació de les persones amb problemes de salut mental en totes aquelles àrees relacionades amb la dinàmica pròpia del moviment associatiu.
  • Constituir un espai de coordinació territorial entre les diferents iniciatives sorgides en el territori que tingui capacitat d’influència en el món associatiu i que dissenyi estratègies que afavoreixin l’auto representació enfront del sector, l’administració i la societat civil.

Més informació

El col·lectiu de persones amb problemes de salut mental ha d’iniciar, per tant, un procés que li permeti ocupar espais de representació en primera persona, sigui amb la constitució de noves entitats, participant en els òrgans de gestió de les entitats actuals , participant en els grups de treball i/o projectes de les entitats actual , o generant espais influents d’opinió en l’actual xarxa associativa.

La necessitat de què les persones amb problemes de salut mental ocupin espais de participació activa i auto representació dins del món associatiu és no només necessari sinó imprescindible dins del procés d’empoderament del col·lectiu.

D’aquesta estructura bàsica es despleguen tres línies de treball en què els protagonistes seran diferents però coordinats en treball paral·lel.

  • Un espai de suport tècnic on es treballarà la coordinació entre els professionals referents i de suport dels grups en primera personal en el territori que permeti incrementar la participació i consolidar la seva tasca.
  • Un espai de formació on s’oferiran eines per al desenvolupament, capacitació i autorepresentació de les persones amb problemes de salut mental centrades en el concepte d’apoderament.
  • Un espai d’auto representació que estarà constituït per un grup de representants de cada un dels grups “satèl·lits” desplegats al territori i provinents de les diferents associacions implicades.

Territoris i grups de treball

El Programa Amb experiència pròpia s’esta treballant amb diferents territoris i entitats del nostre teixit associatiu:

Contacte

info@salutmental.org

Skip to content