Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Forums d’Intercanvi d’Experiències i Bones Pràctiques

Aquests Forums, del que aquest any es celebra la 5èna edició, estan dirigits, preferentment, a persones amb trastorns mentals, professionals de serveis i recursos socials i entitats que els gestionen, de tot el territori català i per a qualsevol persona, professional o servei social del territori interessat i motivat per a participar en la Jornada, que persegueix l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.

La Jornada és un espai de participació de i per les pròpies persones usuàries dels serveis i recursos de capacitació i inclusió sociolaboral, consistent en dur a terme comunicacions i debats en el que les mateixes persones usuàries dels serveis i recursos presenten experiències, treballs, documents de reflexió…, recolzant-se en qualsevol format que els hi pugui facilitar la comunicació, la participació i el intercanvi (power point, DVD, exposició oral, …).

III FORUM INTERCANVI

La Trobada va dirigida a:

- les persones usuàries dels Serveis Prelaborals i altres recursos i dispositius que es gestionen des de les Entitats (Treball amb Suport, CET, …) per tal de que puguin conèixer altres experiències, diferents a les pròpies.

- persones d’altres recursos i dispositius sanitaris, socials, formatius o laborals que atenen a persones amb trastorn mental de qualsevol territori (Serveis de Rehabilitació Comunitària, Centres de Dia, Hospitals de Dia, Club Socials, etc.) per tal de que coneguin la dinàmica, el  funcionament, les activitats, d’experiències, les vivències, les expectatives, les avantatges, les dificultats i les limitacions dels Serveis Prelaborals i la resta de recursos i, en un sentit mes ampli, de la capacitació i la inclusió laboral.

La Trobada, que es duu a terme, al mes de novembre, en un espai públic amb capacitat suficient per a tots els assistents i te una durada d’un matí sencer i finalitza amb un dinar per a totes les persones usuàries i professionals assistents, donat el fet de que tots els assistents es desplacen d’arreu de Catalunya.

Finalment s’elabora un  vídeo de que es distribueix entre les Entitats per a la seva difusió en tots els territoris.