Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Manifest

MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL VALLS 2015

DIGNITAT EN SALUT MENTAL

Un any més ens apleguem per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. I aquest any ho fem a Valls, perquè el repicar d’aquest gran campanar faci sentir ben lluny i amb força el nostre missatge, un missatge de dignitat:

DIGNITAT PER LA SALUT MENTAL, dignitat per a les persones.

 Dignitat com a valor inherent a l’esser humà, com al dret que té cada persona a ser respectat i valorat amb les seves característiques i condicions.

Volem que aquest país respecti i valori tothom, amb totes les seves virtuts i mancances, plenament.

Exigim un tracte digne, que s’atengui les persones amb qualitat. Volem que les persones puguin escollir amb llibertat, prendre decisions amb autonomia, amb responsabilitat. Necessitem posar al seu abast totes les oportunitats.

Si volem construir una societat més justa i cohesionada, la salut mental ha d’esdevenir una prioritat de tota la societat. Nosaltres ho tenim clar.

Des d’Europa ens ho estan advertint. El Pla d’Acció Europeu en Salut Mental ens alerta: “estem davant d’una problemàtica que afecta a moltes persones, que és complexa, i que és un dels majors reptes de la salut pública europea“. I malgrat aquest advertiment, encara no rep l’atenció que caldria per part dels governs.

La Federació Salut Mental Catalunya no es cansarà de reclamar, amb tots vosaltres com a aliats, que encara estem lluny d’aquesta dignitat. Hem d’anar més de pressa. El patiment, la manca de recursos i de suports no pot esperar.

Siguem valents i transformem de veritat el model. Apostem per les persones.

Per això denunciem que:

  •  en molts àmbits encara no som capaços de treballar de forma coordinada i proporcionar una atenció de qualitat, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions ens ha de permetre millorar en aquest sentit;
  • que ens manquen molts recursos a molts pobles, ciutats i comarques de Catalunya, sense recursos no hi ha dignitat;
  • tenim encara  2.000 persones que  viuen en institucions psiquiàtriques. Hem d’acabar de desplegar d’una vegada per totes el model d’atenció comunitària. Sabem que és possible, per què en els llocs on  ja s’ha fet, les persones disposen de suports i recursos que els permeten viure amb major autonomia i dignitat;
  • denunciem també que les associacions que treballen per la millora de la salut mental necessiten un major reconeixement i suport; aquests darrers anys han estat especialment difícils, ho sabeu millor que ningú. La feina que fem, sorda i constant, contra totes les adversitats, mereix també un tracte digne;
  • que l’estigma i la discriminació dificulten enormement  l’accés a tractaments i a la participació de les persones; encara avui costa que es doni la cara obertament per la salut mental.
  • Ens preocupen especialment els infants i els joves, les dades ens indiquen que els casos augmenten; ens cal millorar molt  per donar respostes adients. La manca de tractaments als infants d’avui equival a més problemàtiques demà.

Reclamem un model de salut mental amb una visió àmplia, transversal, que aposti per la participació i implicació de les persones i les seves famílies. I que ho faci de veritat. Un model que sigui capaç d’anar més enllà dels plans escrits, i es converteixi en realitat.

Volem una aposta política ferma i la volem ara. Volem garantir oportunitats d’accés al treball. Volem accés a l’habitatge. Volem formació i informació. Volem participació i inclusió social. I volem eines i estratègies de lluita contra l’estigma i la discriminació.

Ens cal situar les persones en el centre de les prioritats.

Volem treballar perquè les persones es recuperin i s’apoderin. Ens calen serveis més accessibles, més propers, que treballin coordinadament. Necessitem millorar i ampliar els tractaments, compartir i integrar coneixement. Volem que totes aquestes accions ens permetin acompanyar millor les persones i les seves famílies, amb una finalitat clara: la seva RECUPERACIÓ.

Ara, doncs, volem resultats. I per tot això demanem:

  •  La continuïtat i el lideratge en el desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. És un instrument imprescindible per avançar en la transformació del model actual d’atenció a les persones i les famílies.
  • Demanem més recursos i de més qualitat. Una planificació en els propers anys que permeti incrementar recursos on encara tenim moltes mancances, de salut, d’habitatge, d’integració social i laboral.
  • Demanem continuar amb el suport a la lluita contra l’estigma i la discriminació, que ens permetrà assolir una societat més justa i amb major consciència.
  • I demanem un major reconeixement i suport a les associacions de salut mental. Aquest és un element cabdal, també segons el Pla Europeu de Salut Mental, per poder assignar i planificar millor els recursos i, alhora, per generar xarxes de suport social.

Estem convençuts que aquest és el camí. Volem fer-lo plegats. Nosaltres hi seguirem posant l’esforç, el temps, en cos i ànima. I demanem al Govern que lideri el procés per fer tot això possible.

Per fer un país nou que tingui per bandera la dignitat.

 En aquest dia de festa, des de Valls, amb l’ajuda del campanar més alt de Catalunya, demanem tots junts, ben alt i ben fort:

Dignitat en salut mental!

 Feliç Dia Mundial de la Salut Mental!