Obertament

Sensibilització

Què és?

L’Associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental neix al 2010 amb l’objectiu de combatre la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. Forma part de la Global Alliance Against Stigma, un moviment mundial contra l’estigma i la discriminació en salut mental.

A qui va adreçat?

Persones amb problemes de salut mental, entitats i professionals de l’àmbit de la salut mental, mitjans de comunicació i ciutadania en general.

Entitat que ho gestiona

Obertament

Objectius

  • Lluitar contra l’estigma i la discriminació en salut mental.
  • Aconseguir que les persones amb problemes de salut mental esdevinguin protagonistes d’aquest canvi sobre l’estigma en salut mental.
  • Aconseguir canvis a les actituds i els comportaments de la població respecte les persones amb problemes de salut mental.
  • Que les persones amb problemes de salut mental tinguin els mateixos drets, deures i oportunitats que tothom.

Més informació

La raó de ser d’Obertament és lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. Va néixer el desembre de 2010 de la mà dels principals agents socials de la salut mental a Catalunya, com la Federació SMC.

Actualment, les entitats membre d’Obertament son: Federació VEUS (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona), Federació SMC, Fòrum Salut Mental, Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials). A més, també va participar a la formació d’Obertament com a entitat co-fundandora ADEMM (Associació Pro Salut Mental de Catalunya).

La salut mental continua sent un tabú i moltes persones amb trastorns estan sotmeses a la discriminació en totes les facetes de la seva vida. Obertament, doncs, és una suma d’esforços que pretén donar cobertura a tot el treball realitzat per moltes entitats i persones, facilitar la tasca de generació i disseminació d’aprenentatges i, a través del màrqueting social i de l’experiència en primera persona, treballar per aconseguir canvis a les actituds i els comportaments de la població respecte a les persones que tenen algun problema de salut mental.

Obertament es basa en l’experiència prèvia de campanyes antiestigma internacionals desenvolupades amb èxit, establint una estratègia a llarg termini amb quatre línies de treball, l’impacte de les quals s’avalua:

  • Activisme en primera persona: presencialment o a les xarxes socials (ciberactivisme)
  • Difusió de metodologia i eines contra l’estigma: àmbit educatiu, sanitari, mercat de treball, mitjans de comunicació i materials genèrics
  • Difusió d’un missatge lliure de discriminació a través de mitjans de comunicació i ciutadania: assessorament a mitjans de comunicació, històries en primera persona, campanyes de comunicació

Testimoni

“Vaig pensar que el millor seria ocultar-ho, pel que poguessin pensar. Només vaig aconseguir que el que sentia empitjorés”.

Tomi

Contacte

Obertament: 931 123 717 – obertament@obertament.org

Skip to content