Marc legal

Campanya drets en salut mental

El marc legislatiu

En aquest apartat aportem tot el marc legislatiu necessari per enmarcar els drets en salut mental i la qüestió de la capacitat jurídica en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic.

  • Declaració dels Drets Humans (ONU, 1948)
    • Art.1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
  • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006)
  • Human Rights Council (HRC) - Resolution on Mental Health and Human Rights (A/HRC/36/L.25)
  • Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
  • Decret llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Guia per a facilitar la comprensió de la nova Llei de suports amb persones amb discapacitat a Catalunya

Enguany, en el marc de la campanya de Drets en Salut Mental, hem considerat important explicar la nova Llei de suports a les persones amb discapacitat a Catalunya.

Per això, el Col·lectiu Ronda ha elaborat un document on s’explica de forma accessible aquesta nova llei, en què consisteixem els suports, com establir aquests suports, què és la figura de l’assistent, la responsabilitat i com anticipar-nos per deixar constància de la voluntat.

Altres guies

Skip to content