Inclusió laboral

Inclusió laboral

La inserció laboral és cabdal per la inclusió social de les persones amb problemes de salut mental.