CoActuem per la Salut Mental

infografia

Què és:

Un projecte de recerca que vol millorar les xarxes de suport social en salut mental a través de la participació i l’experiència de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars, que adquireixen el rol de co-investigadors, fa servir tècniques de ciència ciutadana.

A qui va adreçat:

Persones amb experiència pròpia en salut mental i el seu entorn familiar, o pròxim,que volen participar en un procés actiu de recerca i esdevenir co-investigadors i co-actors del projecte.

Entitat que ho gestiona:

Federació Salut Mental Catalunya i el grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona.

Objectius:

  • Millorar el funcionament de les xarxes de suport social (informals, no professionals) en salut mental: família, amistats….
  • Convertir a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars en protagonistes de la investigació i la recerca.
  • Recollir les seves experiències i aportacions com a coinvestigadors i coactors de la recerca.
  • Facilitar la cura i autocura de la persona amb problemes de salut mental i la persona que l’acompanya.
  • Crear coneixement i evidència científica per fer propostes de millora continuada en relació a les xarxes de suport social en salut mental.

Dades 2021

Més info:

CoActuem per la Salut Mental és un projecte de recerca  que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea amb contracte No. 873048, que vol contribuir a millorar les xarxes de suport social en salut mental a partir de la participació de les persones amb experiència pròpia i el seu entorn familiar.

Entenem per xarxes de suport social les que es generen al voltant de la persona de manera informal, no professionalitzada. Totes les persones necessitem un entorn afectiu que ens proveeix estima, acompanyament i suport pel propi benestar, especialment en els moments difícils. Destaquen particularment les nostres famílies, entenent que la família engloba aquelles persones amb les que compartim vincles afectius estrets i continuats.

Persones amb experiència pròpia i entorn familiar

En el cas de les persones amb problemes de salut mental tenir un entorn social i afectiu millora la recuperació, alhora que evita l’aïllament i l’exclusió social. El projecte CoActuem pretén contribuir a comprendre i millorar les xarxes de suport social com a facilitadores dels processos de recuperació, incidint en la prevenció, en la cura i autocura i en la millora de qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental,  i de les persones que les acompanyen.

El projecte està promogut pel grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona, la Federació Salut Mental Catalunya i l’arquitecta social Itziar Gónzalez Virós. Compta amb l’assessorament de l’Associació per a la prevenció del suïcidi i l’atenció al supervivent (APSAS). El seu finançament és possible a través del projecte europeu CoAct, que situa col·lectius de ciutadans en situació de vulnerabilitat al centre de la recerca, dins el programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Testimonis del projecte

Versió en català

Versió amb subtítols en castellà

Versió amb subtítols en anglès

Testimonis destacats
Ciència ciutadana

CoActuem és un projecte de ciència ciutadana que involucra els ciutadans que comparteixen una preocupació social com a co-investigadors i co-actors de la recerca. Es reconeix el valor de la seva experiència, en aquest cas en salut mental, ubicant-los al mateix nivell que els promotors de la recerca.

La recerca científica sobre el paper de la família i altres xarxes de suport social en el procés de recuperació encara és escàs, Les dades recollides pel projecte serviran per poder comprendre millor el valor de les xarxes de suport social basades en les vivències de les persones amb experiència pròpia en salut mental i del seu entorn familiar i per  definir propostes de millora per enfortir-les i millorar-les.

Contacte

coactuem@ub.edubarbara.mitats@salutmental.org