Publicacions

Innovació i coneixement

Recollim en aquesta secció el recull de publicacions el·laborats per Salut Mental Catalunya als darrers anys.


2020

Manual per a la recuperació i la gestió del benestar – Activa’t per la salut mental 2018 – Versió lectura fàcil (2020): català – castellà

Guia “Processos de dol i acompanyament” – Federació Salut Mental Catalunya 2020 – versió castellana

Quadern de treball personal mapejant el meu benestar – Activa’t per la salut mental 2020

Aïllament en infants, adolescents i joves – Federació Salut Mental Catalunya 2020

Autolesions en infants, adolescents i joves – Federació Salut Mental Catalunya 2020

Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves – Federació Salut Mental Catalunya 2020

La xarxa de salut mental: orientacions i suports – Federació Salut Mental Catalunya 2020

Com parlar de salut mental. Guia d’estil – Salut Mental Catalunya 2020


2019

Informe sobre drets i salut mental a Catalunya – Federació Salut Mental Catalunya 2019

El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament – Federació Salut Mental Catalunya 2019

Informe d’avaluació de la prova pilot del projecte XarXaJoves – Federació Salut Mental Catalunya i DEP Institut 2019

2018

Guia per a grups d’ajuda mútua en salut mental en 1a persona – Activa’t per la salut mental 2018 – versió castellà

Guia per a grups d’ajuda mútua en salut mental de persones familiars – Activa’t per la salut mental 2018

Eina per a l’autoreflexió dels grups d’ajuda mútua – visió per a grups en 1a persona – Activa’t per la salut mental 2018

Eina per a l’autoreflexió dels grups d’ajuda mútua – visió per a grups familiars – Activa’t per la salut mental 2018

Informe sobre la planificació de decisions anticipades (pda) en salut mental – Federació Salut Mental Catalunya 2018


2017

Informe “Necessitats d’informació en salut mental” – Activa’t per la salut mental 2017

Guia de la salut mental – Activa’t per la salut mental 2017

Com acompanyar millor en salut mental – Activa’t per la salut mental 2017

Com aprofitar millor la consulta – Activa’t per la salut mental 2017

Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental – Federació Salut Mental Catalunya 2017

Taules de Salut Mental alguns exemples des de la pràctica en el territori – Federació Salut Mental Catalunya 2017

Taules de Salut Mental, experiències d’èxit – Federació Salut Mental Catalunya 2017

Taules de Salut Mental de Catalunya. Indicadors de seguiment i avaluació – Federació Salut Mental Catalunya 2017


2015

Informe “Situació de l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya” – Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Pere Tarrés 2015

Skip to content