Jornades acadèmiques

Formació

Les Jornades Tècniques que organitza la Federació SMC són jornades que van adreçades a un públic heterogeni composat per familiars, usuaris i tècnics o totes aquelles persones que puguin tenir interès en el contingut de les mateixes.

Aquestes jornades es solen realitzar en el transcurs de l’any en un parell d’ocasions. Són un motiu per poder intercanviar coneixements dins del sector, sensibilitzar respecte a la temàtica que es tracta i sobretot iniciar noves estratègies o presentar els estudis que s’han realitzat sobre algun tema de salut mental.

En aquestes Jornades es sol convidar a experts de diversos àmbits de salut mental i es convida a alguna experiència internacional.

Totes les jornades

Altres jornades

2012

2012 Jornada “Prevenció del suïcidi: Experiències i estratègies nacionals i europees”
– 2012 Jornada “Inclusió laboral i salut mental: evidències i innovació”

2011

– 2011 Jornada “Societat civil i salut mental: camins per la inclusió. Experiències nacionals i internacionals”
– 2011 Jornada “Pràctiques significatives d’inclusió social en salut mental”
– 2011 Jornada “Salut mental infantojuvenil: treballant en xarxa per una atenció integral”

2010

– 2010 Jornada “Societat civil i salut mental: camins per la inclusió. Experiències nacionals i internacionals”

2009

– 2009 Jornada sobre l’estigma de la malaltia mental

2008

– 2008 Jornada “Ciutadania, drets i salut mental: protecció jurídica i atenció integral”

Skip to content