Altres estudis

Innovació i coneixement

Avaluació del programa "Activa't per la salut mental"

L’avaluació del programa Activa’t per la salut mental, duta a terme per IVALUA (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), conclou que les persones participants al projecte amb un trastorn mental sever mostren avenços i millores en el seu procés de recuperació i, les famílies, milloren el seu benestar en l’experiència de cura, tant la seva pròpia com la de la resta de la família.

El pilotatge i l’avaluació continuada del programa Activa’t per la salut mental (2015-2018), en el que han participat 448 participants (persones amb trastorn mental sever i familiars) ha permès elaborar, a més, propostes de millora a introduir en les properes edicions de l’Activa’t per la salut mental.

El pilotatge i l’avaluació continuada del programa Activa’t per la salut mental (2015-2018), en el que han participat 448 participants (persones amb trastorn mental sever i familiars) ha permès elaborar, a més, propostes de millora a introduir en les properes edicions de l’Activa’t per la salut mental.

Els resultats, que ja es van presentar al Congrés Activa’t per la salut mental al novembre de 2018, es poden consultar en els següents informes: Informe d’ImplementacióInforme d’Efectivitat, i policy brief amb el resum de les idees principals.

Avaluació de l’efectivitat

S’ha avaluat l’impacte del circuit Activa’t sobre la persona afectada i el familiar de referència, de 12 territoris de Catalunya, amb un grup tractament de 222 persones (111 unitats familiars) que ha participat al circuit Activa’t, i un grup control de 226 persones (113 unitats familiars) que s’ha mantingut al marge mentre durava l’avaluació. Al grup control se li ha ofert participar al circuit una vegada ha finalitzat la recollida de dades per l’avaluació.

S’ha avaluat l’impacte sobre la recuperació de la persona amb trastorn mental sever, la càrrega de cura, el suport social rebut pel familiar i sobre l’ús del sistema sanitari i consum de fàrmacs.

Els resultats indiquen que la participació a l’Activa’t té efectes positius en la recuperació de les persones amb un diagnòstic de trastorn mental sever, els quals mostren avenços en el seu procés de recuperació. Pel que fa als familiars participants al programa, l’avaluació destaca que tenen una percepció més positiva de l’experiència de cura, tant la seva pròpia com la de la resta de la família.

Avaluació de la implementació

L’informe ofereix també propostes i recomanacions que permetran millorar el programa Activa’t per la salut mental, com: fer-lo més flexible i adaptar-se millor a les necessitats de les persones usuàries, ampliar o reduir determinats continguts, o propostes per aconseguir un millor nivell de participació dels assistents i reduir la taxa d’abandonament.

Informe d’ImplementacióInforme d’Efectivitat, i policy brief.

Avaluació de l'Espai Situa't

L’Activa’t per la Salut Mental ha encarregat, des del seu desplegament al 2015, l’avaluació del funcionament de l’Espai Situa’t a una entitat independent, DEP Institut, amb l’objectiu de conèixer la satisfacció, la utilitat del servei i possibles àrees de millora.

Amb més de 3.500 demandes recollides, es desprèn que el tipus d’intervenció més habitual que realitzen els professionals de l’Espai Situa’t és de  Derivació/orientació cap a altres serveis (45%) i Proporcionar informació (44%), i en menor mesura altres com SeguimentCoordinació amb serveis, Assessorament, Reforçament del vincle/ús de la xarxa assistencial.

La satisfacció de les persones usuàries del servei s’ha mesurat amb trucades en dos moments: una setmana després de fer ús del servei i un mes després.

Destaca el treball en xarxa amb altres serveis i entitats:

  • Derivació/orientació cap a serveis no utilitzats prèviament (45,5%), principalment de l’àmbit jurídic i de la xarxa associativa
  • Coordinació (14,5%) i reforçament del vincle o ús de serveis ja utilitzats de la xarxa assistencial (11,8%), principalment de l’àmbit de la salut i serveis socials.

Avaluació de l’Espai Situa’t. Informe de resultats (2018, DEP Institut)

Skip to content