Programes intervenció familiar

Formació

Què son?

Els programes de intervenció familiar que desenvolupen les entitats federades de SMC serveixen per oferir informació, orientació i suport a les famílies i inclouen activitats de capacitació i de suport mutu. Són molt útils per capacitar les persones, promoure els factors de protecció, enfortir vincles i millorar el procés de recuperació de les persones amb problemes de salut mental i el benestar dels familiars.

Els programes de intervenció familiar ofereixen informació sobre els problemes de salut mental i promouen un entrenament en habilitats i estratègies, per abordar les situacions difícils, amb l’ajuda de professionals experts en salut mental.

Des del 2018, per tal de millorar els programes, SMC ha col·laborat amb la Confederación Salud Mental España, en el disseny i la implementació de nous materials per a la xarxa associativa.

A qui va adreçat?

A familiars de persones amb problemes de salut mental, principalment, tot i que hi ha programes multifamiliars que inclouen més membres del sistema familiar i compten amb la participació de persones amb experiència pròpia.

Entitat que ho gestiona

Les entitats federades, amb el suport i assessorament de la Federació SMC, en col·laboració amb la Confederación Salud Mental España.

Objectius

Diverses entitats de SMC desenvolupen programes de intervenció familiar de formació i suport, amb l’objectiu de dotar a les famílies de les eines necessàries, per millorar les tasques de cura i autocura, gestionar les dificultats de manera constructiva, afavorir la qualitat de vida i promoure que les persones que formen part del moviment associatiu esdevinguin agents de transformació social.

Els objectius específics dels programes de intervenció familiar, es concreten en:

  • Promoure el nou model de recuperació.
  • Millorar els coneixements sobre salut mental, trastorns mentals, intervenció, recursos i processos de recuperació.
  • Capacitar els familiars per millorar les habilitats i estratègies d’afrontament i potenciar els propis recursos personals.
  • Millorar la comunicació i el clima familiar.
  • Incrementar la xarxa de suport social de la família.
  • Promocionar l’associacionisme i els grups d’ajuda mútua com a espai de suport entre iguals.
  • Facilitar l’autonomia de la persona amb trastorn mental.
  • Millorar el benestar dels familiars.

Més informació

Contacta amb l’Espai Situa’t o amb l’associació local més propera per demanar informació .