Capacita't pel benestar emocional d’infants, adolescents i joves

Capacitació en salut mental infanto-juvenil

S’adreça a familiars i a persones professionals no especialitzades en salut mental, ni amb experiència i/o coneixements molt avançats sobre el tema, de l’àmbit social i educatiu de la xarxa comunitària que acompanyen infants, adolescents i joves de fins a 25 anys amb malestar emocional o problemes de salut mental.

Acció de capacitació (22h)

Què oferim?

Coneixements en salut mental comunitària i en l’àmbit infanto-juvenil.

Recursos per a l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb patiment emocional.

Espais de reflexió i dinàmiques.

Estratègies per a la cura i l’autocura.

joves

Metodologia participativa

4 sessions

Format online

Continguts

Bloc 1
M 1.1 Salut mental: context i conceptes bàsics
M 1.2 Estigma, sensibilització i suport
M 1.3 Acompanyament a infants, adolescents i joves amb patiment emocional
M 1.4 Cura i autocura

Treball individual
Lectura dels materials
Qüestionari de continguts

Bloc 2
M 2.1 Relació amb la xarxa de salut mental
M 2.2. Vivències d’infants, adolescents i joves. Principals malestars: sentits i orientacions.
M 2.3. Vivències de familiars. Principals malestars: efectes.
M 2.4 Fortaleses i necessitats
M 2.5 Competències socioemocionals
M 2.6 Bones pràctiques, dilemes en l’acompanyament i treball col·laboratiu

Materials

Els materials elaborats tenen l’objectiu de millorar l’acompanyament que ofereixen familiars i professionals a infants, adolescents i joves amb malestar emocional o problemàtica de salut mental. A més, també contribueixen a promoure el suport entre iguals.

Descarrega’t tots els materials.

Guia de suport. Benestar emocional i salut mental en adolescents i joves

Recomanacions per a l’actuació en situacions de crisi en salut en adolescents i joves

Guies de navegació per a familiars i professionals

Descarrega’t la postal amb tots els materials.

Avaluació

Entre 2022 i 2023 hem avaluat les accions formatives del projecte amb la col·laboració de l’Institut D’EP. Accedeix al Resum executiu o bé consulta l’informe d’avaluació complet amb tota la informació, dades i resultats.

L’avaluació ens ha permès reorientar objectius i afavorir la sistematització de les accions formatives, per ajustar-nos millor a les necessitats detectades, des que vam iniciar el projecte, i en base als resultats obtinguts. Actualment, oferim accions formatives completes que inclouen els dos mòduls previs (Parlem i Taller).

Com participar

Skip to content