Formació i capacitació en salut mental infanto-juvenil

Formació i capacitació en salut mental infanto-juvenil

S’adreça a familiars i a persones professionals no especialitzades en salut mental: educadores, treballadores socials, mestres o d’altres professionals de serveis de la xarxa comunitària que acompanyen infants, adolescents i joves de fins a 25 anys amb problemes de salut mental.

Parlem de salut mental (8 h)

Oferim coneixements, eines i estratègies per:

Millorar el coneixement sobre la salut mental i la recuperació

Sensibilitzar i combatre l’estigma

Acompanyar millor a infants, adolescents o joves en situació de patiment emocional

Autocura i benestar emocional

joves

Metodologia participativa

2 o 3 sessions

Format online o presencial

Taller de capacitació (8 h)

Oferim eines i orientacions per:

Acompanyar situacions d’aïllament, tensió, conflicte o d’altres

Conèixer els recursos al nostre abast i com orientar-se en la xarxa de salut mental

guies infantojuvenil

Els tallers de capacitació estan basats en les Guies de navegació per a familiars i professionals.

Recomanem haver participat a la formació Parlem de salut mental.

salut mental infantojuvenil

Metodologia vivencial

2 o 3 sessions

Format online o presencial

Com participar