Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Pla Integral en Salut Mental

El Palau de la Generalitat va acollir el 14 de juliol la presentació del document “Prioritzacions d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions”. L’acte va ser presidit pel President de la Generalitat, Artur Mas, i va comptar amb la presència de més de dues centes persones representants del sector de la salut mental i una àmplia representació del Govern de la Generalitat. El document presentat és fruit del treball conjunt entre el Govern i les entitats proveïdores de serveis, els professionals, les associacions de familiars i les persones amb trastorn mental i addicions.

Un dels principals compromisos assumits pel Govern és la concertació dels serveis socials d’habitatge per a les persones amb malaltia mental, i respon a una llarga reivindicació del sector de la salut mental. Amb aquesta mesura, el Govern adapta el model del servei social d’habitatge a les singularitats i necessitats del col·lectiu de salut mental.

Aquest nou model permet combinar estructures residencials específiques amb sistemes de suport flexible al domicili. Al llarg d’aquest any, el Departament de Benestar Social i Família, a través de l’ICASS, modificarà el procediment de finançament de les places d’habitatge social com a prestació individual envers un sistema de concertació.

El Govern, a més, s’ha compromès a fer efectiva la concertació també en els serveis de llars amb suport i suport a l’autonomia de la pròpia llar.

D’aquesta manera, els usuaris veuran garantit el seu contínuum assistencial, ja que podran optar a la modalitat d’habitatge social que millor s’adapti a les seves necessitats, facilitant així la seva autonomia i la seva inclusió social.

La priorització de les actuacions per als propers tres anys fa especial èmfasi en l’atenció específica al col·lectiu d’infants i adolescents, en els processos de prevenció, detecció i tractament.

Els grans eixos prioritaris d’actuació del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions per als propers mesos són:

  • Lluita contra l’estigma
  • Millora de l’atenció a la població infantil i juvenil
  • Millora de l’atenció i promoció dels drets de les persones en entorns assistencials
  • Promoció de la participació i l’associacionisme
  • Suport a les famílies i a les persones amb problemàtiques de salut mental
  • Inclusió social i desplegament d’un nou model de prestació de serveis d’habitatge
  • Desenvolupament del model d’inserció sociolaboral
  • Suport en l’àmbit judicial i penal
Pladoc

  Document “Prioritzacions d’actuacions 2014-2016
del Pla Integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addicions”
. Versió en pdf

 

 

 

 

Un llarg camí fins arribar al Pla

La Secretaria de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya va iniciar el maig del 2013 un pla integral per engegar l’acció interdepartamental en matèria de salut mental, una acció coordinada i conjunta entre els diferents departaments en la que també han participat entitats del col·lectiu de la salut mental a Catalunya, com en el cas de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC). El compromís personal del president català, Artur Mas, es va fer notori amb el seu discurs durant la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat el passat 12 d’octubre a Vilanova i la Geltrú per la Federació SMC.

L’aprovació posterior del pla d’acció integral a finals d’octubre ha tingut continuat amb la reunió interdepartamental en salut mental del 16 de gener. La trobada va comptar amb la participación dels departaments de Presidència, Economia, Ensenyament, Salut, Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, i Justícia. Entre els representants del sector de la salut mental, van asistir el president i la directora de la Federació SMC; Xavier Trabado i Marta Poll. La reunió va servir per fer balanç de les actuacions fetes al 2013 i definir les línees a desenvolupar al 2014.

Enllaços relacionats:

“Prioritzacions d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions”

El Parlament debat sobre el Pla Integral en Salut Mental per una interpel·lació de CiU