Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Incidència política

La incidència en polítiques públiques és un dels eixos prioritaris de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), que impulsa des de fa temps accions que permetin tenir major presència i representativitat, però alhora, promovent i plantejant propostes de treball específiques per avançar en la millora de l’atenció.

Els beneficiaris són el conjunt de famílies i persones amb problemes de salut mental residents a Catalunya, per tot això s’informa i es forma les associacions federades després d’una anàlisi jurídica i tècnica, de les polítiques en matèria de salut mental i aquelles altres mesures que afectin d’alguna manera la qualitat de vida de les persones representades.

La Federació SMC vol desenvolupar un discurs crític, constructiu i sòlid davant de les diferents administracions públiques de la posició i participació que la Federació presenta davant de qualsevol mesura en matèria de salut mental.