Què fem

Defensa de drets

Defensem i protegim els drets de les persones. Fem incidència a través de la participació i l’expertesa de la veu dels implicats.