Taules Salut Mental

Defensa de drets

Qué és?

Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori. Requereixen d’uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que possibilitin un bon treball col·laboratiu.

A qui va adreçat?

Les Taules cerquen la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental en el territori: les entitats del tercer sector (associacions i/o federacions de famílies i persones amb problemes de salut mental, i/o entitats proveïdores de serveis de salut mental), l’administració pública local (regidories, serveis i recursos), l’administració comarcal, la Diputació i la representació territorial de conselleries o organismes de la Generalitat de Catalunya.

Entitat que ho gestiona

Ho gestionen les entitats de territori i ho impulsen amb l’acompanyament de la Federació SMC que ofereix suport i assessorament a tots aquells territoris que ho requereixin.

Objectius

 • Consens: la Taula pren les seves decisions cercant el consens de totes les persones i entitats participants.
 • Horizontalitat: l’opinió i propostes de totes les persones i entitats que participen a la Taula són equivalents en els processos de presa de decisions.
 • Autonomia: un cop constituïda la Taula esdevé autònoma en el seu funcionament i presa de decisions.

Més informació

Els eixos de treball de la Taula de Salut Mental, que hauran de guiar les seves accions, es poden dividir en tres grans àmbits:

1. Coneixement i xarxa

Fa referència a la generació de coneixement, l’intercanvi de recursos i la coordinació de tots els agents.

 • Detectar les necessitats del territori en l’àmbit de la salut mental.
 • Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats: entitats de persones amb problemes de salut mental i de familiars, professionals i serveis d’atenció a la salut mental i representants polítics.
 • Millorar la coordinació d’aquests agents en l’atenció integral de la salut mental en el territori.

2. Educació i sensibilització

 • Inclou totes les accions per comunicar públicament què fa la Taula i fomentar l’educació de la ciutadania.
 • Desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental.
 • Fomentar accions de lluita contra l’estigma en salut mental.

3. Promoció de polítiques

 • Fa referència a la influència política que ha de cercar la Taula per millorar l’atenció integral de la salut mental.
 • Promoure la creació de programes i serveis adreçats a la integració comunitària de les persones amb un transtorn mental i les seves famílies.
 • Posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la salut mental en l’agenda política del territori.

Les Taules a Catalunya

Mapa Taules de Salut Mental a Catalunya

Actualment hi ha 39 Taules de Salut Mental arreu de Catalunya. La Federació SMC ajuda a impulsar aquells territoris que volen constituir una Taula i ofereix suport i seguiment a aquelles que ho desitgen

Taules de Salut Mental a Catalunya

Taula Salut Mental Entitat participant
2004 Sant Adrià del Besòs Salut Mental Barcelonès Nord
2006 Urgell-Segarra Associació Alba - Ondara Sió
2006 L'Hospitalet del Llobregat Afemhos
2007 Granollers Daruma Vallès Oriental El Far - La Garriga
2009 Sant Cugat del Vallès
2010 Badia del Vallès
2012 Santa Coloma de Gramenet Ammame
2013 Camp Tarragona Porta Oberta - La Muralla - Associació Aurora
2013 Terres de l'Ebre Afmmebre
2014 Garraf Garraf | Afammg - Atra
2014 Terrassa SMC Terrassa
2015 Alt Penedès El Turó
2016 Pallars Jussà Associació Alba
2016 Sant Boi del Llobregat
2017 Vallesana Club Social La Llum
2017 Osona Afmmo Vic
2017 Les Garrigues Talma
2017 Mataró SMC Mataró - Maresme - Club Social Tu Tries
2018 Manresa SMC Bages
2018 El Prat del Llobregat SM Baix Llobregat
2018 Masnou, Alella i Teià Esquima
2018 La Noguera ASM La Noguera
2019 Gavà SM Baix Llobregat
2018 Girona
2019 Alt Urgell Ass Alt Urgell
2019 Lleida Segrià
2019 Pla de l'Estany
2019 Sant Just Desvern SM Baix Llobregat
2021 Pla d'Urgell SM Pla Urgell

Taula de Salut Mental de Barcelona (2016)

El primer repte que es va assolir va ser la creació del Pla de Salut Mental de Barcelona. Aquest pla ha implicat, en el seu procés d’elaboració, totes les organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència. La voluntat és establir una estratègia compartida i compromisos d’actuació conjunts. Actualment ja hi ha Taules a tots els districtes la ciutat. Més info: https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/taula-de-salut-mental

Contacte

Elisenda Ferrer: incidencia@salutmental.org

Materials descarregables

Webinar

Butlletins InterTaules