Taules Salut Mental

Defensa de drets

Què són les Taules de Salut Mental?

Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori. Requereixen d’uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que possibilitin un bon treball col·laboratiu.

trobada taules salut mental
L’enfocament comunitari

Tota aquesta feina es fa des d’un enfocament de salut mental comunitària, que contempla la concepció social de la salut. Una visió que té en compte l’àmbit social en què es produeixen els fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral tenint en compte els nivells macro i microsocial i la participació de tots els agents de la comunitat. La responsabilitat de la promoció i l’atenció a la salut ha de ser compartida entre els individus, els grups comunitaris, els professionals de la salut i de l’àmbit social, les institucions de serveis a la ciutadania i els governs. Tots hem de treballar junts cap a una atenció que contribueixi a preservar la salut.

Qui hi participa?

Les Taules cerquen la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a la salut mental en el territori amb una visió àmplia: les entitats del tercer sector (associacions i/o federacions de famílies i persones amb problemes de salut mental), entitats proveïdores de serveis de salut mental, l’administració pública local (regidories, serveis i recursos), l’administració comarcal, les Diputacions i la representació territorial de conselleries o organismes de la Generalitat de Catalunya. També hi participen altres agents que d’alguna manera o altra tinguin relació amb la millora de la salut mental de la ciutadania del territori.

Qui les gestiona?

Ho gestionen els agents de cada territori de forma autònoma i ho impulsen amb l’acompanyament de la Federació SMC que ofereix suport i assessorament a totes aquelles Taules de Salut Mental que ho requereixin.

Principis i àmbits d’actuació

Les Taules de Salut Mental treballen per la promoció i millora de la salut mental del seu territori. I ho fan a través de 3 principis bàsics:
Consens: la Taula pren les seves decisions cercant el consens de totes les persones i entitats participants.
Horizontalitat: l’opinió i propostes de totes les persones i entitats que participen a la Taula són equivalents en els processos de presa de decisions.
Autonomia: un cop constituïda la Taula esdevé autònoma en el seu funcionament i presa de decisions.

I a través de 3 eixos estratègics que guien les seves accions i que es poden dividir en tres grans àmbits:
– Coneixement i xarxa
– Educació i sensibilització
– Promoció de polítiques

Com s’organitzen?

Cada Taula s’organitza amb seu propi sistema de treball, però des de SMC recomanem una metodologia que està àmpliament explicada en aquest dossier. Aquí en resumim les idees principals:

Tipus de reunions:
Reunions plenària: reunions de tots els membres de la Taula.
Mesa institucional: és una reunió plenària en la qual s’hi suma la representació política per tal de crear una comunicació bilateral.
Comissions o grups de treball: són els diferents grups de treball que es creen per tal d’executar les diferents accions acordades per la plenària. Cada comissió serà l’encarregada de definir la metodologia i el calendari de treball per acomplir el seu objectiu.

Organització interna:
Coordinació: un dels membres de la plenària serà escollit per portar la gestió de la Taula: proposar el calendari, dinamitzar les trobades, enviar les convocatòries, fer les actes i fer el seguiment de la feina de les comissions o grups de treball.
Cada vegada més Taules opten per la figura de la secretaria tècnica que és un suport tècnic a la coordinació que assumeix la majoria de les tasques de la coordinació, i esdevé un suport també a nivell estratègic.
Grup motor: és un grup petit, d’entre 3 i 8 membres de la Taula, que donen suport a la coordinació en les propostes i les decisions.
 
És una bona pràctica que tan la coordinació com el grup motor vaig canviant de mans de manera periòdica, per tal de no carregar excessivament una sola entitat o persona, afavorir la corresponsabilitat i repartir el lideratge.

Contacte

Per a més informació, podeu contactar a Elisenda Ferrer: incidencia@salutmental.org

Evolució

Mapa de les Taules de Salut Mental a Catalunya (2024)

Taules de Salut Mental arreu de Catalunya

Actualment hi ha 44 Taules de Salut Mental arreu de Catalunya. La Federació SMC ajuda a impulsar aquells territoris que volen constituir una Taula i ofereix suport i seguiment a aquelles que ho desitgen.

Any de creacióTaula Salut MentalEntitat participant
2004Sant Adrià del BesòsSalut Mental Barcelonès Nord
2006Urgell-SegarraAssociació AlbaOndara Sió
2006L’Hospitalet del LlobregatAfemhos
2007GranollersDaruma Vallès Oriental El Far – La Garriga
2009Sant Cugat del Vallès
2010Badia del Vallès
2012Santa Coloma de GramenetAmmame
2013Camp TarragonaPorta Oberta – La Muralla – Associació Aurora
2013Terres de l’EbreAfmmebre
2014GarrafGarraf | Afammg – Atra
2014TerrassaSMC Terrassa
2015Alt PenedèsEl Turó
2016Pallars JussàAssociació Alba
2016Sant Boi del LlobregatEquilibriFundació Marianao
2017VallesanaClub Social La Llum
2017OsonaAfmmo Vic
2017Les GarriguesTalma
2017MataróSMC Mataró – Maresme – Club Social Tu Tries
2018ManresaSMC Bages
2018El Prat del LlobregatSM Baix Llobregat
2018Masnou, Alella i TeiàEsquima
2018La NogueraASM La Noguera
2018GironaAPSASAssociació Família i salut mental de Girona
2018Alt UrgellAss Alt Urgell
2019GavàSM Baix Llobregat
2019Lleida SegriàSM PonentTerrafermaIntress
2019Pla de l’Estany
Reeixir Noves Ales
AfatracAssociació Família i salut mental de Girona
2019Sant Just DesvernSM Baix Llobregat
2021Pla d’UrgellSM Pla Urgell
2022Alta RibagorçaCoordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions de les Terres de Lleida.
2022CastelldefelsSalut Mental Baix Llobregat
2022RipollèsFundació MAP
2022Viladecans
2024SolsonésEl Sol del Solsonés

Taules de Salut Mental a la ciutat de Barcelona

El primer repte que es va assolir va ser la creació del Pla de Salut Mental de Barcelona. Aquest pla ha implicat, en el seu procés d’elaboració, totes les organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència. La voluntat és establir una estratègia compartida i compromisos d’actuació conjunts. Amplia la informació sobre les Taules de Salut Mental a la ciutat de Barcelona aquí.

Actualment ja hi ha Taules a tots els districtes la ciutat:

Any de creacióDistricteEntitats participants
2017Sant AndreuArep, Aixec
2018Ciutat VellaRadio Nikosia, Aixec
2018Nou BarrisAfem Nou Barris, Arep
2018Horta-GuinardóAcfames, Afammca
2019Sant MartíAprenem, Emília, Arep
2019Sants-MontjuïcFundació DAU
2020Sarrià-Sant GervasiArep
2020EixampleAssadega’m
2020Les Corts
2021Gràcia

Materials d’interès

Dossiers proposta funcionament de les taules

Després d’uns anys de recorregut de les Taules, des de SMC es va fer una proposta de funcionament per tal de donar-los unes pautes comunes, tot i que sempre cal adaptar-les a les particularitats de cada territori.

Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental (2015)
Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori (2015)
Taules de Salut Mental. Indicadors de seguiment i avaluació (2017)
Taules de Salut Mental. Experiències d’èxit (2019)

Espais de formació i intercanvi d’experiències

Al llarg dels anys des de SMC s’han creat i dinamitzat espais per compartir experiències entre les diferents Taules del país. Aquests són els darrers:

Webinar “La salut mental comunitària com a reacció envers la pandèmia” (25-11-2020) – Document de resum i conclusions
Trobada de Taules de Salut Mental: Compartim experiències i reptes de futur (2022)
Resum i conclusions de la trobada de Taules de SMC “Compartim experiències i reptes de futur” (2022)

Skip to content