Incidència política

Defensa de drets

Què és?

La incidència política és un procés que té com a objectiu influir en actors amb capacitat de presa de decisió. A la Federació SMC fem incidència política general i local per defensar i impulsar  la transformació del model actual d’atenció en salut mental . Treballem per promoure una atenció més orientada a la recuperació de les persones.

Incorporem la veu ,opinió i expertesa de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, mitjançant la nostra participació en els espais on es dissenyen i es planifiquen les polítiques públiques en salut mental .

Des d’aquest servei promovem l’enfortiment de la participació i organització de tota la nostra xarxa associativa per apoderar-la i mobilitzar-la.

La incidència política és un compromís molt important de la Federació SMC que, poc a poc, s’ha anat situant com a un interlocutor rellevant dins del sector de la salut mental de Catalunya. Des d’aquesta secció podeu veure en quins Plans estem participant i ens podeu demanar informació sempre que vulgueu.

A qui va adreçat?

La xarxa associativa de la Federació Salut Mental Catalunya i, per tant, totes les persones amb problemes de salut mental, les seves famílies, amics/gues ,  seguim estratègies d’incidència política adreçades a:

 • Els organismes governamentals
 • L’administració pública
 • La societat civil
 • Professionals que intervenen en l’atenció a la salut mental
 • Els grups parlamentaris
 • Els mitjans de comunicació
 • Empreses
 • Altres entitats

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

 • L’objectiu és desenvolupar un discurs crític, constructiu i sòlid davant dels diferents actors amb capacitat de presa de decisió de la posició de tota la nostra xarxa associativa vers la salut mental i totes les qüestions que hi estan vinculades. Com ho fem?
 • Influint en les polítiques públiques i les decisions d’assignació de recursos dins dels sistemes polítics, econòmics, socials i institucionals
 • Apoderant la xarxa associativa per què posi de relleu les necessitats del territori i exerceixi un protagonisme directe
 • Potenciant el procés deliberatiu entre la xarxa associativa a través de grups de treball sobre temàtiques específics per generar estratègies d’incidència
 • Fent avançar l’autodeterminació de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies
 • Involucrant diversos agents preocupats i interessats en les problemàtiques de salut mental i la seva millora a través de les polítiques públiques

Més informació

Des d’aquesta àrea fem incidència política general i local. La incidència política general té com a objectiu provocar canvis generals de les polítiques públiques i privades a llarg termini i crear un impacte en diversos destinataris. La incidència política local té com a objectiu provocar canvis en contextos específics a través d’accions puntuals i per tant responen a un interès més particular.

Com ens organitzem? A través de sessions de treball fem una tasca de seguiment amb la nostra xarxa associativa per treballar els continguts, detectar necessitats, crear model i elaborar propostes que després les persones inscrites als grups (tècnics o membres de la xarxa associativa) traslladaran als àmbits amb poder de decisió. La visió que aportem des de la Federació Salut Mental Catalunya és cabdal a l’hora de transformar i entendre la salut mental ja que és la de les persones amb problemes de salut mental iles seves famílies.

GRUPS DE TREBALL DE LA FEDERACIÓ SMC

En funcionament actualment, es van creant en funció de les necessitats i àmbits en els que cal generar coneixement  i reflexió

 • Grup de Treball Infantojuvenil
 • Grup de Treball sobre casos especialment complexes en salut mental
 • Grup de Treball sobre Drets

INCIDÈNCIA POLÍTICA GENERAL

 • El Pla Director de Salut Mental i Addiccions – Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions – Presidència, Departament de Salut, Departament d’Ensenyament, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Justícia, Departament de Cultura i Departament d’Economia.
 • Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
 • Confederació Salut Mental Espanya

INCIDÈNCIA POLÍTICA LOCAL

 • Pla Salut Mental Barcelona 2016 – 2022 – Regidoria de Salut, transversal a tot l’Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntaments de Catalunya que volen iniciar una Taula de Salut Mental o assessorament puntual
 • Taules de Salut Mental arreu del territori
 • Associacions i entitats locals arreu del territori

Contacte

Elisenda Ferrer: incidencia@salutmental.org

Materials descarregables

Skip to content