Drets

Defensa de drets

Defensem els drets en salut mental

269 casos de vulneració de drets durant el 2022


Més del 66% de les discriminacions des de l’Administració pública


1 de cada 2 discriminacions es produeixen a l’àmbit sanitari

La defensa de drets és una de les principals missions de Salut Mental Catalunya i de les més de 70 entitats que formen el nostre moviment associatiu.

És una qüestió de dignitat, és un imperatiu legal i ètic que permet a les persones:

Exercir com a ciutadanes

Garantir la igualtat d’oportunitats

Empoderar-se

Recuperar-se

A qui ens adrecem?

Des de Salut Mental Catalunya ens adrecem a totes les entitats federades i, per tant, a totes les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com les persones afins i professionals que hi treballen.

Amb qui treballem i ens organitzem?

– Organismes governamentals
– Grups parlamentaris
– Administració pública
– Mitjans de comunicació
– Societat civil
– Empreses
– Professionals que intervenen en l’atenció a la salut mental
– Altres entitats

Objectius

Conscienciar la ciutadania i sensibilitzar en relació a la  vulneració de Drets en Salut Mental.
– Promoure espais de debat i reflexió que permetin construir propostes de millora en relació a la defensa i protecció dels drets.
– Generar mecanismes de canvi que contribueixin incorporar millores en els serveis que atenen i acompanyen a les persones amb problemes de salut mental.
– Posar en agenda política la perspectiva i vulneració de drets, per tal d’incidir  en el desplegament de plans d’acció i  polítiques públiques,  que garanteixin la defensa i protecció  dels drets socials de les persones amb problemàtica de salut mental  a Catalunya.

Des d’aquest servei treballem per identificar àmbits de millora des de la perspectiva dels drets i per eliminar actuacions que poden estar vulnerant alguns drets o dificultant l’exercici dels mateixos.

Contacte

Ivan Cano: drets@salutmental.org

Una mica més sobre el projecte

Treballem per la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies

Mental Health Action Plan

El propi Mental Health Action Plan 2013-2030 assenyala com un dels objectius prioritaris la incorporació de la perspectiva de drets i el desplegament de plans d’acció que contribueixin a protegir, promoure i respectar els drets de les persones amb problemàtica de salut mental.

Cal fer-ho en consonància amb el que disposen els diferents marcs i instruments internacionals i en tots els àmbits que impacten en la vida de les persones:

  • Drets laborals
  • Dret a l’habitatge
  • Dret a la  participació comunitària
  • Dret a la informació i a la participació en la pressa de decisions
  • Dret a un tracte digne
  • Dret a l’educació i a la formació
  • Dret a decidir sobre el propi projecte de vida

Skip to content