Drets

Defensa de drets

Què és?

La defensa i protecció dels dret en salut mental és fonamental segons diferents marcs europeus i mundials. És una qüestió de dignitat, és un imperatiu legal i ètic que permet a les persones:

 • exercir com a ciutadans
 • garantir la igualtat d’oportunitats
 • apoderar-se
 • recuperar-se

A qui va adreçat?

A les entitats que formen part de  Salut Mental Catalunya i, per tant, totes les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, així com les persones afins i professionals que hi treballen.

També va adreçar a treballar i col·laborar amb :

 • Els organismes governamentals
 • L’administració pública
 • La societat civil
 • Professionals que intervenen en l’atenció a la salut mental
 • Els grups parlamentaris
 • Els mitjans de comunicació
 • Empreses
 • Altres entitats

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Dades 2021

Objectius

 • Conscienciar a la Ciutadania i sensibilitzar en relació a la  vulneració de Drets en Salut Mental.
 • Promoure espais de debat i reflexió que permetin construir propostes de millora en relació a la defensa i protecció dels drets
 • Generar mecanismes de canvi que contribueixin  incorporar millores en els serveis que atenen i acompanyen a les persones amb problemes de salut mental.
 • Posar en Agenda política la perspectiva i vulneració de drets, per tal d’incidir  en el desplegament de plans d’acció i  polítiques públiques,  que garanteixin la defensa i protecció  dels drets socials de les persones amb problemàtica de salut mental  a Catalunya.

Més informació

El propi Mental Health Action Plan 2013-2020, assenyala com un dels objectius prioritaris: la incorporació de la perspectiva de drets i el desplegament de plans d’acció que contribueixin a protegir, promoure i respectar els drets de les persones amb problemàtica de salut mental.

Cal fer-ho en consonància amb el que disposen els diferents marcs i instruments internacionals- entre ells la  Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat- , i en tots els àmbits que impacten en la vida de les persones:

 • drets laborals
 • dret a l’habitatge
 • dret a la  participació comunitària
 • dret a la informació i a la participació en la pressa de decisions

 • dret a un tracte digne
 • dret a l’educació i a la formació
 • dret a decidir sobre el propi projecte de vida

Des d’aquest servei treballem per   identificar des de la perspectiva dels drets àmbits de millora i per eliminar actuacions que poden estar vulnerant alguns drets o dificultant l’exercici dels mateixos.

Contacte

Elisenda Ferrer: incidencia@salutmental.org

Campanya drets en salut mental 2022

Enguany hem arrancat una nova campanya de drets en salut mental, on podràs trobar informació, recursos, infografies i un nou canal on pots fer constar si algun cop has sentit vulnerats els teus drets. Trobaràs aquí tota la informació.

Materials descarregables

portada guia drets salut mental

Drets i salut mental

Federació Salut Mental Catalunya
2021