Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

XarXaJoves

“Durant 10 mesos només sortia de casa per anar al metge. Ara, tot i que em costa, participo a les activitats del XarXaJoves”

Participant XarXaJoves Lleida

XarXaJoves és un programa pilot d’acompanyament integral per a joves amb problemes de salut mental de 16 a 25 anys i les seves famílies que pretén oferir suport a la persona en aquelles fites que es vulgui plantejar: estudis, treball, oci saludable, vinculació amb la xarxa, etc. Es desenvolupa a tres territoris: Barcelona Ciutat, Barcelonés Nord i Lleida.

A qui va adreçat? 

A joves de 16 a 25 anys que presenten problemes de socialització, de vinculació a l’àmbit sanitari, social, formatiu o de lleure, a causa de problemàtiques de salut mental siguin o no diagnosticades.

xxj mar petit xxj cuina petit

Objectius:

Objectiu General

  • Oferir un espai de suport integral i comunitari a joves de 16 a 25 anys que pateixen  problemes de salut mental.

Objectius específics

  • Acompanyar al jove en la construcció d’un projecte de vida personal i únic
  • Afavorir la seva vinculació als serveis sanitaris i socials
  • Potenciar la participació del jove en la comunitat propera, aprofitant els recursos i les possibilitats fóra del món de la salut mental
  • Treballar per l’adquisició d’habilitats socials per generar, recuperar i/o mantenir el grup d’amics, les relacions amb la família i els altres
  • Vetllar pels seus drets i la igualtat d’oportunitats.
  • Donar suport a les famílies i a les entitats juvenils del territori

Si el programa és eficaç i dóna resposta a les necessitats dels joves, un cop finalitzat el pilot es treballarà per aconseguir que s’incorpori a la cartera de serveis.

L’objectiu del programa és facilitar la recuperació dels adolescents i joves amb problemes de salut mental d’entre 16 i 25 anys a través de la seva participació social en tots els àmbits de la vida.

Aquests joves es troben a l’adolescència i la primera edat adulta amb moltes dificultats per definir un itinerari laboral, formatiu i de lleure que els permeti superar la seva problemàtica. En aquesta edat, l’aïllament genera conseqüències especialment negatives que molt sovint només serveixen per empitjorar la seva situació de salut. Per aquest motiu les accions del XarXaJoves escapen de les dinàmiques pròpies de les institucions hospitalàries, complementant així el procés terapèutic però donant un altre tipus de resposta a l’adolescent i al seu patiment.

xxj mans petit xxj llac petit

 

Contacte:

  • Barcelona:

Marta Segrelles – 690 903 021 - msegrelles@federacio.salutmental.org
Erika Puig – 626 707 602 – epuig@arep.cat

  • Lleida:

Mari Carmen Martí – 685 945 642 - mmarti@federacio.salutmental.org
Anna Salla – 973 221 019 - educadora@smponent.com

  • Barcelonès Nord:

Verónica Méndez – 657 990 066 – vmendez@fundacio.salutmental.org
Cristina Páez – cpaez@fundacio.salutmental.org

Entitats del projecte pilot

AREP xxj FundacioSMC xxj  ponent xxj
Arep Fundació SMC Salut Mental Ponent

Entitats col·laboradores

ajuntamentBCN_logo  gene xxj  santaco xxj
Ajuntament Barcelona Generalitat Catalunya Ajuntament Santa Coloma
 fundjoaquimmolins xxj  molins ciments logo  inbesters-logo xxj
Fundació Joaquim Molins Figueras Cementos Molins in-bes-ters
 bankia en accion logo
Bankia en·acción