Programa Suport Autonomia Pròpia Llar (PSALL)

Acompanyament a les persones

Què és?

El Programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar s’adreça a persones amb dificultats per dur una vida independent, però que volen viure soles i cal acompanyar-les amb un suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma. Els habitatges acullen un màxim de quatre persones per llar.

A qui va adreçat?

Persones d’entre 18 i 65 anys amb diagnòstic en salut mental, amb un grau de dependència en grau I i amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. En cas que les persones convivents siguin familiars o cònjuges, caldrà que aquestes tinguin reconegut un grau de dependència, diagnòstic de salut mental o discapacitat intel·lectual per poder accedir al programa.

Entitat que ho gestiona

Fundació Salut Mental Catalunya

Objectius

L’objectiu d’aquest programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia.

Contacte

Raquel Arilla: raquel.arilla@salutmental.org

Skip to content