Programa Suport Autonomia Pròpia Llar (PSALL)

Acompanyament a les persones

Què és?

El Programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar s’adreça a persones amb dificultats per dur una vida independent, però que volen viure soles i cal acompanyar-les amb un suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma. Els habitatges acullen un màxim de quatre persones per llar.

A qui va adreçat?

Persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de trastorn mental. Totes les persones que conviuen a la llar han de ser beneficiàries del programa de suport o tenir reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %. Alhora també han de necessitar suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma i requerir un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Entitat que ho gestiona

Fundació Salut Mental Catalunya

Objectius

L’objectiu d’aquest programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia.

Més info

Per poder accedir a aquest tipus de Programa s’ha d’estar valorat pel CAD i s’ha de tenir com a mínim el 33% de grau de discapacitat per poder demanar-lo, a més d’una sèrie de requisits.

Contacte

Raquel Arilla: raquel.arilla@salutmental.org

Skip to content