Grups d'Ajuda Mútua (GAM)

Acompanyament a les persones

Què és?

Un Grup d’Ajuda Mútua (GAM) és un espai d’escolta i comprensió, en el qual es reuneixen diverses persones que comparteixen un mateix problema, dificultat o preocupació, per intentar superar o millorar la seva situació.

A qui va adreçat?

Des de Salut Mental Catalunya fomentem la formació i el desenvolupament dels Gam de persones amb experiència pròpia i dels Gam de familiars de persones amb problemes de salut mental

Entitat que ho gestiona

Les associacions que formen part de SMC amb el suport i assessorament dels tècnics i tècniques de SMC.

Objectius

  • Compartir experiències i aprendre col·lectivament
  • Donar i rebre suport
  • Millorar en benestar
  • Afavorir el suport mutu des de la moderació grupal i entre iguals

Dades 2022

Més informació

Promovem GAM per a persones amb problemes de salut mental i GAM per a familiars, en ambdós casos autogestionats. Es tracta de persones que participen d’una dinàmica grupal per oferir un espai de desenvolupament d’estratègies d’apoderament que serveixen pel maneig quotidià d’un trastorn mental, així com un espai d’auto-suport continuat, per lluitar contra l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de relacions socials.

Els GAMs es desenvolupen amb caràcter indefinit a la xarxa de la Federació Salut Mental Catalunya i estan dinamitzats per persones voluntàries que formen part del mateix grup i que han passat per un procés d’entrenament dirigit a preparar-los específicament per a la dinamització grupal. En cap cas estan moderats per professionals.

Els principis bàsics dels GAM són:

  • L’horitzontalitat, en la mesura en que tots els participants comparteixen una experiència, de la qual es desprenen nombroses vivències i opinions, totes igual d’importants. No hi ha per tant unes idees, experiències o coneixements més importants o més encertats que uns altres.
  • El respecte, ja que la veu de totes les persones té la mateixa validesa i importància. Totes les veus han de ser escoltades des del reconeixement, la comprensió i l’empatia. No es permeten, per tant, durant les sessions, els judicis ni cap tipus de discriminació.
  • La inclusió, de manera que totes les persones són encoratjades a participar, a compartir les seves experiències i a ésser escoltades. Això implica fonamentalment dues coses: en primer lloc, que la paraula no es pot acaparar (tampoc per part del formador), sinó que es comparteix. En segon lloc, que tant el grup com el formador, han de vetllar sempre per la comprensió de tots els participants d’allò que s’està expressant.
  • La voluntarietat, doncs tots els participants de la formació hi són per decisió i voluntat lliure i pròpia, sense cap tipus de pressió.
  • La confidencialitat, implica que, tal i com passa al GAM, les experiències i opinions que es comparteixin durant la formació no es compartiran en cap cas en terceres persones ni es trauran fora de l’espai de la formació.

Testimoni

“Als GAM pots explicar el teu problema sense por a què diran. Ningú et jutja”

Mari Àngels

Contacte

Troba el teu Espai Situa’t més proper aquí.

Materials descarregables

Skip to content