Compliment mesures alternatives a la presó

Acompanyament a les persones

Què és?

Tot els serveis socials que gestiona la Fundació SMC tenen les seves portes obertes als diferents delegats de Justícia per valorar persones que puguin complir les mesures alternatives a l’entrada a la presó en qualsevol dels nostres servis i programes.

A qui va adreçat?

Persones majors d’edat que han de fer compliment de treballs en benefici de la comunitat, tinguin trastorn mental o no. S’adequa el programa d’intervenció en base a la situació individual de cada cas.

Entitat que ho gestiona

Fundació Salut Mental Catalunya

Objectius

Oferir els serveis de la fundació com a centres de compliment de condemnes alternatives a la presó i oferir que aquesta mesura sigui, en els caos de persones que pateixen un trastorn mental, una eina de recuperació positiva, rehabilitadora i empoderadora de les seves capacitats personals.

Més informació

Cada servei de la fundació pertany a una demarcació judicial amb un delegat que és el referent que es poa en contacte amb nosaltres per explicar-nos el cas que presenta i que creu que la Fundació el pot ajudar. Valorem les possibilitats d’intervenció i si tots ho veiem clar i adequat s’inicien les sessions de compliment dels treballs en Benefici de la comunitat.

Testimoni

“Mai m’he sentit tant útil i ben tractat. Moltes gràcies per oferir-me aquesta oportunitat”

Paco

Contacte

Carles Bonete
carles.bonete@salutmental.org

Skip to content