Salut mental i justícia

Acció comunitària

Què és?

Es un programa que desenvolupa varies accions de suport a persones amb necessitats en salut mental que han tingut problemes amb la justícia:

 • Acompanyament al benestar emocional en els processos d’excarceració
 • Grups de suport emocional dins d’algunes presons de Catalunya
 • Afavorir l’acollida a les associacions federades de persones que han de complir alguna Mesura Penal Alternativa.
 • Oferim sessions informatives als agents del món penitenciari en salut mental comunitària i recursos del territori.
 • Assessorament a professionals, familiars i persones privades de llibertat en salut mental des de l’Espai Situa’t.

A qui va adreçat?

Persones amb problemes de salut mental que estan privades de llibertat.

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

Contribuir a la millora del benestar emocional i de la inclusió social de les persones amb problemàtiques en salut mental que estan privades de llibertat o en situació de compliment de mesures penals alternatives.

 • Contribuir a l’educació emocional i a la gestió de les emocions.
 • Acompanyar en el patiment mental de les persones privades de llibertat.
 • Oferir eines, recursos i espais de referència a les persones amb problemes de salut mental que han comés un delicte
 • Acompanyar en el procés de reinserció.

Més informació

 • Intervenció dintre de centres penitenciaris. La intervenció dintre del centre consisteix en la dinamització de grups de suport emocional que pretén abordar el patiment psicològic de les persones internes independentment de si aquestes tenen o no un diagnòstic de salut mental. De moment estem coordinant dos grups a tota Catalunya, un al Centre Penitenciari de Ponent, dinamitzat per Salut Mental Ponent i un altre al Centre Penitenciari de Joves, dinamitzat per la Cooperativa Aixec. Aquests grups atenen a un gruix d’entre 8 i 15 persones cadascun.
 • L’Espai Situa’t a presons. Programa dirigit a cobrir les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars, professionals, i persones afectades. Un dels objectius és afavorir el procés d’externalització assessorant sobre serveis i recursos especialitzats en salut mental. Les demandes giren principalment al voltant de la cerca d’habitatge, de recursos d’oci, assessorament a familiars, etc. L’Espai Situa’t ofereix també un servei d’assessorament jurídic (Justament).
 • Programa de mesures penals alternatives. Programa destinat a promocionar l’impuls dintre del moviment associatiu d’espais que puguin acollir a persones amb problemes de salut mental que han estat condemnades a fer un treball en benefici a la comunitat (TBC). L’objectiu és que aquestes persones puguin trobar a la xarxa associativa un espai de suport especialitzat pel compliment de la seva pena alhora que es puguin generar vincles que perpetuïn aquest suport en el temps, més enllà de la MPA.
 • Programa Formatiu. S’està treballant amb el Departament de Justícia i  l’Institut d’Estudis Jurídics en la creació de línies formatives, adreçades als professionals que treballen a Centre Penitenciari, que puguin millorar els seus coneixements i eines per abordar adequadament les situacions que es derivin de conviure amb persones amb problemes de salut mental.

Contacte

Kenny Carmona: kenny.carmona@salutmental.org

Skip to content