Salut mental i justícia

Acció comunitària

Què és?

Es un programa que desenvolupa varies accions de suport a persones amb necessitats en salut mental que han tingut problemes amb la justícia:

 • Acompanyament per la reinserció de persones privades de llibertat.
 • Grups de suport emocional dins d’algunes presons de Catalunya
 • Afavorir l’acollida a les associacions federades de persones que han de complir alguna Mesura Penal Alternativa.
 • Formar als agents del mon penitenciari en temes de salut mental

A qui va adreçat?

Persones amb problemes de salut mental que han comés algun delicte.

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

Contribuir a la millora del benestar emocional i de la inclusió social de les persones amb necessitats al voltant de la seva salut mental que han tingut problemas amb la justicia.

 • Contribuir a l’educació emocional i a la gestió de les emocions.
 • Acompanyar en el patiment mental de les persones privades de llibertat.
 • Oferir eines, recursos i espais de referència a les persones amb problemes de salut mental que han comés un delicte
 • Acompanyar en el procés de reinserció.

Dades 2021

Més informació

 • Intervenció dintre de centres penitenciaris. La intervenció dintre del centre consisteix en la dinamització d’un grup de suport emocional que pretén abordar el patiment psicològic de les persones internes independentment de si aquestes tenen o no un diagnòstic de salut mental. De moment estem coordinant tres grups a tota Catalunya, dos al Centre Penitenciari de Ponent, dinamitzats per Salut Mental Ponent i un altre al Centre Penitenciari de Joves, dinamitzat per la Cooperativa Aixec. Aquests grups atenen a un gruix d’entre 8 i 15 persones cadascun.

 • L’Espai Situa’t a presons. Programa dirigit a cobrir les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars, professionals, i persones afectades. Un dels objectius és afavorir el procés d’externalització assessorant sobre serveis i recursos especialitzats en salut mental. Les demandes giren principalment al voltant de la cerca d’habitatge, de recursos d’oci, assessorament a familiars, etc. L’Espai Situa’t ofereix també un servei d’assessorament jurídic (Justament).

 • Programa de mesures penals alternatives. Programa destinat a promocionar l’impuls dintre del moviment associatiu d’espais que puguin acollir a persones amb problemes de salut mental que han estat condemnades a fer un treball en benefici a la comunitat (TBC) L’objectiu és que aquestes persones puguin trobar a la xarxa associativa un espai de suport especialitzat pel compliment de la seva pena alhora que es puguin generar vincles que perpetuïn aquest suport en el temps, més enllà de la MPA.

 • Programa Formatiu. S’està treballant amb el Departament de Justícia i  l’Institut d’Estudis Jurídics en la creació de línies formatives, adreçades als professionals que treballen a Centre Penitenciari, que puguin millorar els seus coneixements i eines per abordar adequadament les situacions que es derivin de conviure amb persones amb problemes de salut mental.

Contacte

Carles Bonete: carles.bonete@salutmental.org

Skip to content