Dona i Salut Mental

Acció comunitària

DOCUMENTAL DRET A SENTIR

Experiència i relats de vida de diverses dones participants del programa Dona i Salut Mental de SMC. Aquest és un programa de formació, suport, sensibilització i empoderament de dones amb problemes de salut mental.

enllaç amb més informació Jornada “Salut mental amb perspectiva de gènere. Drets sexuals i xarxes de suport(26-5-2022)

Què és el programa Dona i Salut Mental?

Amb el projecte Dona i Salut Mental treballem amb les dones amb problemàtica de salut mental per facilitar el suport necessari per a l’empoderament i la recuperació.

El projecte consisteix en crear espais on les dones participants, activistes i voluntàries, són conscients de les fortaleses, enfortint la sororitat entre dones com a xarxa de suport social. Al mateix temps, visibilitzen les necessitats com a col·lectiu discriminat per partida doble amb l’estigma que suposa ser una dona amb problemes de salut mental. En els espais co-creats, a més, es tracta de compartir vivències per lluitar conjuntament contra la vulneració de drets amb la finalitat de promocionar la cura i l’autocura.

A qui va adreçat?

Les participants són dones majors de 18 anys amb patiment emocional. Hi pot participar qualsevol dona que vulgui, de la nostra xarxa de 80 entitats d’arreu de Catalunya, dels 7 Clubs Socials que gestionem i de la xarxa de salut mental on estem presents.

Actualment hi ha més de 20 grups de dones en tot el territori català, treballant en xarxa i compartint recursos, que participen en el projecte Dona i Salut Mental. Ja participen a la xarxa 247 dones de diferents punts de Catalunya, des de noies joves, mares d’infants i adolescents, moltes d’elles de famílies monoparentals, així com dones adultes amb ganes de participar activament de nou i altres amb la necessitat de suport emocional i/o per aprendre a cuidar de la seva salut i recuperar la seva
autonomia.

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Objectius

 • Impulsar la creació de grups de dones i xarxes de relació i suport mutu.
 • Oferir formació i recursos per a la gestió emocional i l’empoderament.
 • Facilitar que les dones amb problemes de salut mental puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació.
 • Empoderar a les dones i fomentar una major participació dins el moviment associatiu en salut mental i la societat en general, que faciliti la defensa dels seus drets en primera persona a un col.lectiu històricament silenciat i invisibilitzat.
 • Incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció en salut mental.

Dades 2021

Més informació

La Federació SMC va començar al 2019 les sessions de treball per posar en marxa un projecte que incorpori la perspectiva de gènere en les associacions de salut mental a Catalunya i en la tasca de la pròpia Federació. El projecte Dona i salut mental s’impulsa des de l’Àrea de Participació de l’entitat i, en especial, des del programa Amb Experiència Pròpia, amb l’objectiu de promoure la formació, suport, sensibilització i apoderament de les dones amb problemes de salut mental.

El projecte vol incorporar la perspectiva de gènere al model d’atenció sociocomunitària en salut mental, que promou la participació, la recuperació i la inclusió de les persones amb trastorn mental, i combat la desigualtat i la discriminació, doble en el cas de les dones, per una qüestió de gènere i per tenir una problemàtica de salut mental.

Impulsem la creació de grups de dones en primera persona en les entitats o serveis i els oferim diferents formes de participar entorn a 3 eixos de treball:

Amb i per les dones:

 • Treball en xarxa per compartir vivències i debatre sobre temes que ens preocupen: feina i vida independent, drets sexuals i reproductius, maternitat i criança, medicalització, violència de gènere, habitatge, educació, entre altres. Actualment tenim 22 grups i/o GAMs de dones enregistrats.
 • Grups de gestió emocional
 • Xerrades, formacions i tallers per obtenir recursos i fomentar l’apoderament, sobre salut física, auto-cura, sexualitat, gestió emocional, maternitat i criança, promoció hàbits vida saludable, violència de gènere, habitatge, feina, medicació, etc.
 • Participació en la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España
 • Participació en projectes de recerca.

Amb l’administració: Participació en grups de treball amb les administracions públiques per la defensa dels seus drets en primera persona i aportar la seva opinió en la creació i millora de serveis i recursos.

Amb la societat:

 • Visibilitzar i donar veu a un col·lectiu històricament silenciat, mitjançant campanyes de sensibilització i de lluita contra l’estigma i l’autoestigma.
 • Celebració de la Jornada sobre Dona i Salut Mental, per aportar testimonis i propostes de millora

Testimoni

“Les persones cuidadores també necessitem que ens cuidin. I necessitem explicar i compartir el que ens passa amb altres dones, que és el que fem en els grups de treball de dones amb problemes de salut mental”.

Mercè Torrentallé

Contacte

info@salutmental.org

Materials descarregables

enllaç amb més informació Mujer y salud mental. Tus derechos son los míos. (Feafes Salud Mental Extremadura – 2020)

Skip to content